pl en

Kierunek Rachunkowość i finanse biznesu

2024/2025, studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne