pl en

Kierunek Informatyka i ekonometria

2024/2025, studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne