A A A
pl | en
2024/2025 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Informatyka i ekonometria

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: informatyki i analiz ekonomicznych
  • nazwa kierunku: informatyka i ekonometria
  • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria łączą kształcenie w zakresie ekonomii, finansów i biznesu z kompetencjami z obszaru nowoczesnych technologii i informatyki. 

 

Na studiach pierwszego stopnia studenci uczą się analizy danych, modelowania, prognozowania i zarządzania ryzykiem. Na studiach pierwszego stopnia studenci poznają także kluczowe problematyki z zakresu mikro i makroekonomii, rachunkowości i finansów. Poznają zasady programowania i obsługi systemów informatycznych. Pracują z bazami danych, poznają zagadnienia z zakresu Big data.

 

Absolwent kierunku informatyka i ekonometria po studiach pierwszego stopnia może rozpocząć pracę jako:

  • analityk procesów gospodarczych znajdujący  zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych;
  • menedżer–informatyk, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową;
  • specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdujący się jako lider zespołów projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu informatycznego;
  • specjalista analityk wykorzystujący w pracy wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych (quant).

 

Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Informatyka ekonomiczna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Ćwiczenia: 24
2 Zaliczenie 1 B
Matematyka I
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Technologie informacyjne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Zaliczenie 1 B
Wprowadzenie do pakietu statystycznego R
Ćwiczenia: 14
2 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Matematyka II
Wykład: 27
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Programowanie komputerów I
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 B
Statystyka opisowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badania operacyjne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Finanse
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 A
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Prawo
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Programowanie komputerów II
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 B
Statystyczna analiza danych
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Rachunkowość
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Ekonometria
Wykład: 21
Ćwiczenia: 27
7 Egzamin 1 B
Projektowanie systemów informatycznych
Wykład: 12
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Statystyka matematyczna
Wykład: 12
Ćwiczenia: 18
5 Zaliczenie 1 B
Ekonometria przestrzenna
Wykład: 12
2 Zaliczenie 1 C
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 C
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bazy danych
Wykład: 12
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Logika
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Marketing
Ćwiczenia: 9
1 Zaliczenie 1 B
Metody i techniki zarządzania
Wykład: 9
1 Zaliczenie 1 B
Podstawy sztucznej inteligencji
Wykład: 12
2 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
5 Zaliczenie 1 C
Wykład specjalistyczny do wyboru I
Wykład: 18
4 Zaliczenie 5 C
Wykład specjalistyczny do wyboru II
Wykład: 18
4 Zaliczenie 5 C
Wykład specjalistyczny do wyboru III
Wykład: 18
4 Zaliczenie 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmiot humanistyczny do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
12 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Wykład specjalistyczny do wyboru IV
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Wykład specjalistyczny do wyboru V
Wykład: 22
3 Zaliczenie 5 C
Wykład specjalistyczny do wyboru VI
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C
Wykład specjalistyczny do wyboru VII
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 C