A A A pl | en
UEP

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: informatyki i analiz ekonomicznych
 • nazwa kierunku: informatyka i ekonometria
 • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria łączą kształcenie w zakresie ekonomii, finansów i biznesu z kompetencjami z obszaru nowoczesnych technologii i informatyki. 

 

Na studiach pierwszego stopnia studenci uczą się analizy danych, modelowania, prognozowania i zarządzania ryzykiem. Na studiach pierwszego stopnia studenci poznają także kluczowe problematyki z zakresu mikro i makroekonomii, rachunkowości i finansów. Poznają zasady programowania i obsługi systemów informatycznych oraz będą pracować z bazami danych i poznają zagadnienia z zakresu Big data.

 

Studenci profilują swoją ścieżkę studiów wybierając jedną z czterech specjalności: analityka gospodarcza, elektroniczny biznes, informatyka w gospodarce i administracji, inżynieria finansowa oraz szereg przedmiotów do wyboru.

 

Absolwent kierunku informatyka i ekonometria po studiach pierwszego stopnia może rozpocząć pracę jako:

 • analityk procesów gospodarczych znajdujący  zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 • menedżer–informatyk, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową;
 • specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdujący się jako lider zespołów projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu informatycznego;
 • specjalista analityk wykorzystujący w pracy wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych (quant).

 

Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Prawo
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Informatyka ekonomiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 B
Technologie informacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Zaliczenie 1 B
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Programowanie komputerów I
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Badania operacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 C
Rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Statystyka matematyczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 B
Programowanie komputerów II
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Specjalność: Analityka Gospodarcza
Specjalność: Elektroniczny Biznes
Specjalność: Informatyka w Gospodarce i Administracji
Specjalność: Inżynieria Finansowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Rachunkowość
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Finanse
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Ekonometria
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
6 Egzamin 1 B
Ekonometria przestrzenna
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 C
Projektowanie systemów informatycznych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Analityka Gospodarcza
Specjalność: Elektroniczny Biznes
Specjalność: Informatyka w Gospodarce i Administracji
Specjalność: Inżynieria Finansowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bazy danych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
6 Egzamin 1 B
Podstawy sztucznej inteligencji
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Podstawy ekonomii matematycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Przedmiot specjalnościowy I do wyboru
Wykład: 15
2 0 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 C
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Specjalność: Analityka Gospodarcza
Specjalność: Elektroniczny Biznes
Specjalność: Informatyka w Gospodarce i Administracji
Specjalność: Inżynieria Finansowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
12 Zaliczenie 1 C
Przedmiot specjalnościowy II do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
4 0 D(C)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 0 A
Specjalność: Analityka Gospodarcza
Specjalność: Elektroniczny Biznes
Specjalność: Informatyka w Gospodarce i Administracji
Specjalność: Inżynieria Finansowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru