A A A pl | en
UEP

JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: nauk o jakości
 • nazwa kierunku: jakość i rozwój produktu
 • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Niestacjonarne studia licencjackie na kierunku jakość i rozwój produktu  umożliwiają nabycie kompetencji w obszarach niezbędnych do kształtowania i oceny jakości produktów oraz procesów związanych z ich cyklem życia zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami rynkowymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu kształtowania jakości produktów, marketingu produktu, zarządzania jakością oraz oceną wpływu na środowisko. Studenci potrafią identyfikować potrzeby i preferencje uczestników rynku, wykorzystywać nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej w kształtowaniu relacji z otoczeniem, oceniać jakość i bezpieczeństwo produktów, analizować ich cykl życia oraz wpływ na środowisko, a także wykorzystują narzędzia związane z systemowym zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 

Zajęcia w formie wykładów, zajęć projektowych oraz laboratoriów prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków gospodarczych. W trakcie zajęć studenci pracują indywidualnie lub w zespołach.

 

W ramach programu niestacjonarnych studiów licencjackich na kierunku jakość i rozwój produktu studenci wybierają przedmioty dopasowane do własnych preferencji i zainteresowań, w obszarach związanych z designem i komercjalizacją produktów, systemowym zarządzaniem jakością, innowacyjnymi rozwiązaniami w procesach wytwórczych, spójnymi z założeniami zrównoważonej gospodarki oraz kształtowaniem i oceną jakości produktów.  

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Elementy prawa
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Informatyka
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 A
Matematyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Podstawy organizacji i zarządzania
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Wprowadzenie do nauk o jakości
Wykład: 9
1 Zaliczenie 1 A
Chemia ogólna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 B
Ochrona środowiska w praktyce
Wykład: 12
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Chemia organiczna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 B
Metody fizykochemiczne w ocenie jakości produktów
Wykład: 18
Ćwiczenia: 27
6 Zaliczenie 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 C
Podstawy rachunkowości
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Filozofia
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy marketingu
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Analiza instrumentalna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Biochemia
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Inżynieria materiałowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Zaliczenie 1 B
Podstawy zarządzania jakością
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 C
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza sensoryczna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Badania rynkowe
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 A
Jakość produktów nieżywnościowych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 27
5 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 C
Mikrobiologia
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru I
Wykład: 18
4 0 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
6 Zaliczenie 1 C
Statystyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Jakość produktów żywnościowych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 27
5 Egzamin 1 B
Ocena cyklu życia (LCA)w projektowaniu produktów
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 C
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
6 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru II
Wykład: 18
4 0 C
Wykłady do wyboru III
Wykład: 36
4 0 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Etyka gospodarcza
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Opakowalnictwo i przechowalnictwo
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
3 Egzamin 1 B
System zarządzania środowiskowego
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
15 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(B)
Wykłady do wyboru IV
Wykład: 36
4 0 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru