pl en

Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze

2022/2023, studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne