A A A pl | en
UEP

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: gospodarki międzynarodowej
 • nazwa kierunku: międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • studia: niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Kształcimy menedżerów gotowych do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem transformacji cyfrowej oraz specjalistów organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

 

Wyróżniki:

 • wiedza menedżerska uwzględniająca podwójną transformację: klimatyczną i cyfrową,
 • rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach i wykładom z praktykami biznesu,
 • nieobowiązkowe praktyki i staże w przedsiębiorstwach,
 • zajęcia we współpracy z Harvard Business School.

 

Profil absolwenta:

 • menedżerowie,
 • konsultanci,
 • specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą,
 • specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Międzynarodowy rynek usług
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Ekonomia międzynarodowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Statystyka matematyczna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 A
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Gospodarka i społeczeństwo UE
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Rachunkowość zarządcza w biznesie międzynarodowym
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 B
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 B
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Logistyka międzynarodowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru - Blok 1
Wykład: 27
4 0 C
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Zarządzanie zmianą
Wykład: 18
3 Egzamin 1 B
Przywództwo w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Wykład: 8
Ćwiczenia: 4
1 Zaliczenie 1 C
Opodatkowanie i strategie podatkowe przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Wykład: 8
Ćwiczenia: 4
1 Zaliczenie 1 C
Analityczne podstawy decyzji logistycznych
Wykład: 8
Ćwiczenia: 4
1 Zaliczenie 1 C
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 C
Zarządzanie procesowe w logistyce
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 C
Techniki negocjacyjne w dyplomacji gospodarczej
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 C
Małe przedsiębiorstwa na rynku globalnym
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru - Blok 2
Wykład: 36
8 0 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Język angielski w biznesie
Ćwiczenia: 18
2 Egzamin 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
8 Zaliczenie 1 B
Handel zagraniczny dla zaawansowanych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 C
Wyzwania współczesnej Europy
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Egzamin 1 C
Wykład do wyboru - Blok 3
Wykład: 18
4 0 C
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 18
3 0 D(B)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 0 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru