A A A pl | en
UEP

PRODUCT AND PROCESS MANAGEMENT

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: nauk o jakości
 • nazwa kierunku: Product and Process Management
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości
 • studia prowadzone w języku angielskim

 

Anglojęzyczne studia magisterskie na kierunku Product & Process Management (PPM) zapewniają absolwentom kompetencje zawodowe i specjalistyczną wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania produktami i procesami, ich aspektami ekonomicznych i technologicznych zarówno w lokalnych, jak i międzynarodowych organizacjach.

 

Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia studentom nabycie multidyscyplinarnych kwalifikacji. Połączenie umiejętności menedżerskich z wiedzą i kompetencjami technicznymi sprawia, że absolwenci PPM potrafią projektować nowe i rozwijać istniejące procesy i produkty, prowadzić działania marketingowe i biznesowe czy też planować prace badawczo-rozwojowe. Absolwenci studiów magisterskich mogą pracować w międzynarodowej grupie, zarządzać zespołami współpracowników, działać i myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

 

Zajęcia w toku studiów magisterskich na kierunku Product & Process Management prowadzone są przez kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków biznesu. Ujęte w programie studiów wykłady poparte są praktycznymi zajęciami projektowymi i laboratoryjnymi. W ramach programu studenci dobierają zajęcia według swoich preferencji i zainteresowań, które dotyczą projektowania i komercjalizacji produktów, systemowego zarządzania jakością lub innowacyjnych rozwiązań w procesach produkcyjnych zgodnych z założeniami zrównoważonej gospodarki.

 

Zobacz pełny opis kierunku

BHP on line (1 sem.)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Brand and product market research
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Managerial economics
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Product management
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Technology and engineering of production processes
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Data analysis
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Ethics
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 A
Food quality and safety
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Packaging design
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Lectures with the practitioners
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Lectures with the practitioners
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 C
Cost management in enterprises
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Economic policy
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Facultative lecture
Wykład: 15
1 0 B
Instrumental methods of production process control
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B
Non-food products quality and safety
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Production process design
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Software supported risk and process management
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Basics of intellectual property protection
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Specialization facultative lectures
Wykład: 15
1 0 C
Food product design
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
5 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Facultative lecture
Wykład: 45
3 0 B
Management systems' audit
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Production processes improvements methods and techniques
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Statistical process control in practice
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Lectures with the practitioners
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specialization facultative lectures
Wykład: 60
4 0 C
Non-food product design
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
5 Zaliczenie 1 C
Price and distribution management
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 C
MA seminar
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
Foreign lecturer classes
Wykład: 60
4 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Lectures with the practitioners
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specialization facultative lectures
Wykład: 15
1 0 C
MA seminar
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
Foreign lecturer classes
Wykład: 60
4 Zaliczenie 1 B
Facultative lecture
Wykład: 30
2 0 B
Preparation of Diploma Thesis
20 Zaliczenie 0 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru