A A A
pl | en
2021/2022 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Applied Economic and Social Analysis

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Interviews and text analysis
Lectures: 30
3 Assessment 1 B
Introduction to qualitative research
Lectures: 30
3 Assessment 1 A
Mathematics
Lectures: 30
Classes: 30
6 Exam 1 A
Microeconomics
Lectures: 30
Classes: 30
7 Exam 1 A
Physical education
Sports: 30
- Assessment 1 A
Sociology
Lectures: 30
3 Exam 1 A
Statistics
Lectures: 30
Classes: 30
5 Assessment 1 A
Study skills
Classes: 30
3 Assessment 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Big Data
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Data visualisation
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Econometrics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Ethics in social studies
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Focus research
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Foreign language
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Macroeconomics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Physical education
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Presentation technique and modern tools of communication
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Statistics with SPSS
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Business English
Classes: 30
3 Assessment 1 B
Computer-assisted qualitative data analysis
Classes: 30
3 Assessment 1 B
Consumer behaviour
Lectures: 15
Classes: 15
3 Assessment 1 B
Decision theory
Lectures: 30
Classes: 15
5 Exam 1 B
Foreign language
Foreign languages: 30
2 Assessment 5 C
Interpersonal communication
Lectures: 30
3 Exam 1 B
Introduction to experimental studies
Lectures: 15
2 Assessment 1 B
Project
Classes: 30
4 Assessment 1 C
Surveys analysis
Lectures: 30
3 Exam 1 B
Visual analysis
Lectures: 15
2 Assessment 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analitical workshop
Ćwiczenia: 60
4 Zaliczenie 1 C
Business English
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Case studies in organizational behaviour
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Competence diagnosis
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Computer-assisted qualitative data analysis
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Foreign language
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Industrial organization
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Law and economics
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Managerial decisions
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Project
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 C
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Analitical workshop - outgoing
Classes: 30
4 Assessment 1 C
Applied macroeconomic analysis
Lectures: 30
Classes: 15
4 Exam 1 B
BSc Seminar
Seminars: 30
2 Assessment 1 C
Development economics
Lectures: 30
3 Assessment 1 B
Foreign language
Foreign languages: 30
3 Assessment 5 C
Open economy macroeconomics
Lectures: 30
3 Exam 1 B
Project
Classes: 30
4 Assessment 1 C
Social network analysis
Lectures: 30
3 Assessment 1 B
Social policy evaluation
Lectures: 30
Classes: 15
4 Exam 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
BSc Seminar
Seminarium: 30
9 Zaliczenie 1 C
Elective course
Wykład: 210
21 Zaliczenie 5 C