A A A pl | en
UEP

APPLIED ECONOMIC AND SOCIAL ANALYSIS

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Microeconomics
Lectures: 30
Classes: 30
7 Exam 1 A
Sociology
Lectures: 30
3 Exam 1 A
Statistics
Lectures: 30
Classes: 30
5 Assessment 1 A
Introduction to qualitative research
Lectures: 30
3 Assessment 1 A
Physical education
Classes: 30
- Assessment 1 A
Mathematics
Lectures: 30
Classes: 30
6 Exam 1 A
Study skills
Classes: 30
3 Assessment 1 B
Interviews and text analysis
Lectures: 30
3 Assessment 1 B
 • 0 - Elective
 • 1 - Obligatory
 • 2 - Elective - Technical
 • 3 - Elective - General
 • 4 - Elective - Humanities
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Physical education
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 A
Macroeconomics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Econometrics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Ethics in social studies
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Big Data
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Statistics with SPSS
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Data visualisation
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Focus research
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Presentation technique and modern tools of communication
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Foreign language
Ćwiczenia: 30
2 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Consumer behaviour
Lectures: 15
Classes: 15
3 Assessment 1 B
Decision theory
Lectures: 30
Classes: 15
5 Exam 1 B
Introduction to experimental studies
Lectures: 15
2 Assessment 1 B
Surveys analysis
Lectures: 30
3 Exam 1 B
Computer-assisted qualitative data analysis
Classes: 30
3 Assessment 1 B
Interpersonal communication
Lectures: 30
3 Exam 1 B
Visual analysis
Lectures: 15
2 Assessment 1 B
Business English
Classes: 30
3 Assessment 1 B
Project
Classes: 30
4 Assessment 1 C
Foreign language
Classes: 30
2 1 C
 • 0 - Elective
 • 1 - Obligatory
 • 2 - Elective - Technical
 • 3 - Elective - General
 • 4 - Elective - Humanities
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Business English
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Project
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 C
Computer-assisted qualitative data analysis
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Law and economics
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Industrial organization
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Competence diagnosis
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Case studies in organizational behaviour
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Managerial decisions
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Analitical workshop
Ćwiczenia: 60
4 Zaliczenie 1 C
Foreign language
Ćwiczenia: 30
2 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Social network analysis
Lectures: 30
3 Assessment 1 B
Social policy evaluation
Lectures: 30
Classes: 15
4 Exam 1 B
Applied macroeconomic analysis
Lectures: 30
Classes: 15
4 Exam 1 B
Open economy macroeconomics
Lectures: 30
3 Exam 1 B
Development economics
Lectures: 30
3 Assessment 1 B
Analitical workshop - outgoing
Classes: 30
4 Assessment 1 C
BSc Seminar
Classes: 30
2 Assessment 1 C
Project
Classes: 30
4 Assessment 1 C
Foreign language
Classes: 30
3 1 C
 • 0 - Elective
 • 1 - Obligatory
 • 2 - Elective - Technical
 • 3 - Elective - General
 • 4 - Elective - Humanities
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
BSc Seminar
Ćwiczenia: 30
9 Zaliczenie 1 C
Elective course
Wykład: 210
21 0 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru