A A A pl | en
UEP

ZARZĄDZANIE

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Prawo(w tym treści z ochrony własności intelektualnej)
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
Informatyka w zarządzaniu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 B
Mikroekonomia
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 A
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 C
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Marketing wartości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Zachowania organizacyjne
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie jakością
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie projektami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Zarządzanie operatywne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Metody badań rynku
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Podstawy logistyki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Finanse
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Socjologia / Filozofia
Wykład: 30
4 0 B
Seminarium
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Metody planowania strategicznego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Seminarium
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium
Ćwiczenia: 30
9 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(B)
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Komunikacja w biznesie
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie Projektami
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru