pl en

Kierunek Zarządzanie

2024/2025, studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne