A A A
pl | en
2024/2025 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Finanse, audyt, inwestycje

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: finansów i rynków finansowych
  • nazwa kierunku: finanse, audyt, inwestycje
  • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Finanse, audyt, inwestycje to nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, przygotowany dla studentów zainteresowanych zagadnieniami analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów pieniężnych i kursowych, ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, instrumentów, rynków i inwestycji finansowych, a także planowaniem i zarządzaniem finansami osobistymi. Zagadnienia te przedstawione są zarówno od strony teoretycznej, uwzględniającej badania z zakresu ekonomii i finansów, jak od strony praktycznej, zapewnianej przez pracowników instytucji finansowych oraz inwestorów.

 

Na kierunku oferowane są cztery specjalności: bankowość i pośrednictwo finansowe; finanse, audyt i podatki; kontrola finansowa i rachunkowość, ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem.

 

Absolwenci kierunku są pracownikami:

  • instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych i in.),
  • uczestnikami rynków finansowych, brokerami, audytorami, biegłymi rewidentami,
  • pracownikami działów finansowych przedsiębiorstw,
  • doradcami podatkowymi, finansowymi, analitykami rynku finansowego.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy finansów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 B
Prawo
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Socjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Zaliczenie 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Podstawy ubezpieczeń
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Statystyka opisowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bankowość
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Ekonometria
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Filozofia z elementami logiki
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Rynki finansowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
Informatyka w usługach finansowych
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
7 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem