A A A pl | en
UEP

EKONOMIA

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: ekonomii
 • nazwa kierunku: ekonomia
 • studia: niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia oferują pogłębienie wiedzy z obszaru ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Program jest tak skonstruowany, aby spełniał oczekiwania studentów co do praktycznego wymiaru realizowanych  treści.

 

Absolwent kierunku uzyskuje nowoczesną wiedzę z zakresu ekonomii oraz analizy danych i potrafi ją zastosować w praktyce gospodarczej. Jest to osoba rozumiejąca przyczyny zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych i potrafiąca przewidywać ich konsekwencje.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia jest profesjonalnie przygotowany do budowy scenariuszy zmian sytuacji ekonomicznej oraz analizy uwarunkowań i ograniczeń wpływających na możliwość dokonywania właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wykazuje także zdolność do współpracy w zespołach oraz pogłębiania wiedzy oraz działania zgodnie ze standardami etyki biznesu.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza otoczenia politycznego i prawnego
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Makroekonomia II
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 A
Menedżer w sektorze publicznym i prywatnym
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Międzynarodowe otoczenie biznesu
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Egzamin 1 A
Mikroekonomia II
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 A
Polityka gospodarcza
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 A
Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy danych
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Zasoby ludzkie we współczesnej gospodarce
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 A
Prawo gospodarcze
Wykład: 18
4 Zaliczenie 1 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza i modelowanie procesów funkcjonalnych
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Etyka gospodarcza
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Egzamin 1 A
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 B
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Lokalne uwarunkowania biznesu
Wykład: 18
3 Egzamin 1 B
Metody podejmowania decyzji menedżerskich
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Ocena opłacalności inwestycji i biznes plan
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 B
Partnerstwo publiczno - prywatne
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Wielowymiarowa analiza danych
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru I
Wykład: 18
3 0 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
1 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza i modelowanie ryzyka
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Analiza rynku
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Analizy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Prawne i praktyczne aspekty rozwoju pracowników
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Strategie przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru II
Wykład: 18
3 0 C
Wykład do wyboru III
Wykład: 18
3 0 A
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 18
3 0 D(C)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Media relations
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 C
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Zielony ład w gospodarce
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
3 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru IV
Wykład: 18
3 0 A
Wykłady do wyboru V
Wykład: 72
12 0 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
6 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru