A A A pl | en
UEP

EKONOMIA

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: ekonomii
 • nazwa kierunku: ekonomia
 • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Studia na kierunku ekonomia gwarantują uzyskanie rzetelnej wiedzy, praktycznych umiejętności i szerokiego zakresu kompetencji społecznych.

W ofercie są dwie specjalności: ekonomia globalna i menedżerska oraz strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji.

 

Wysokie kwalifikacje absolwentów ekonomii od wielu lat są doceniane prze pracodawców. Absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze prywatnym (przedsiębiorstwach) oraz organach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach UE. Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Absolwenci ekonomii są zatrudniani jako:

 • menedżerowie,
 • analitycy ekonomiczni,
 • doradcy ekonomiczni,
 • specjaliści w działach ekonomicznych,
 • specjaliści ds. obsługi środków UE, analiz rynkowych, personalnych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Matematyka
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy makroekonomii
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Prawo
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Informatyka ekonomiczna
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Psychologia ekonomiczna
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Public relations
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy makroekonomii
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
6 Egzamin 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Socjologia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Nauka o przedsiębiorstwie
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy finansów
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Statystyka opisowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Bankowość
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Gospodarka regionalna
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 12
1 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
5 Egzamin 1 B
Ubezpieczenia
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 10
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Ekonometria
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Analiza ekonomiczna
Wykład: 10
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Polityka państwa na rynku pracy
Wykład: 18
3 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia międzynarodowa
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Zaliczenie 1 A
Przedmiot ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 0 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(C)
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmiot ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 0 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
7 Zaliczenie 1 C
Rynki finansowe
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Egzamin 1 B
Zachowanie człowieka w organizacji
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru