A A A pl | en
UEP

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: finansów i rynków finansowych
 • nazwa kierunku: finanse, audyt, inwestycje
 • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Finanse, audyt, inwestycje to nowoczesny i unikalny kierunek studiów, przygotowany dla studentów zainteresowanych zagadnieniami analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów pieniężnych i kursowych, ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, rynków, inwestycji i instrumentów finansowych oraz planowaniem i zarządzaniem finansami osobistymi. Zagadnienia te przedstawiane są zarówno od strony teoretycznej, uwzględniającej badania z zakresu ekonomii i finansów, jak i od strony praktycznej zapewnianej przez pracowników instytucji finansowych oraz inwestorów.

 

Na kierunku oferowane są cztery specjalności: bankowość i pośrednictwo finansowe; finanse, audyt, podatki; kontrola finansowa i rachunkowość; ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem.

 

Absolwenci kierunku to pracownicy instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeń funduszów inwestycyjnych i in.), uczestnicy rynków finansowych, maklerzy, biegli rewidenci, pracownicy działów finansowych spółek, doradcy podatkowi i finansowi czy analitycy rynków finansowych. 

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Matematyka
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 A
Prawo
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Socjologia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Zaliczenie 1 A
Informatyka ekonomiczna - E-commerce
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy finansów
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
6 Egzamin 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy makroekonomii
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonometria
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Bankowość
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Podstawy ubezpieczeń
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 10
1 Zaliczenie 1 B
Rynki finansowe
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
4 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 18
4 Egzamin 1 A
Język obcy
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 0 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(C)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 0 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
7 Zaliczenie 1 C
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru