pl en

Kierunek Zarządzanie

2022/2023, studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne