A A A pl | en
UEP

ZARZĄDZANIE

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: zarządzania
 • nazwa kierunku: zarządzanie
 • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Wybierając studia na kierunku zarządzanie, który ma charakter biznesowy, student będzie miał możliwość poznania zasad funkcjonowania i zarządzania współczesnymi organizacjami w zakresie kilku specjalności: Handel i marketing, Konsulting gospodarczy, Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, Zarządzanie przedsiębiorstwami oraz Zarządzanie projektami.

 

Kierunek zarządzanie łączy naukę i praktykę, pokazując zastosowanie teorii w praktyce biznesowej i odpowiada na potrzeby rynku pracy kształcąc profesjonalistów – specjalistów danych specjalności o wysokich kompetencjach, kreatywnych i otwartych na współdziałanie.

 

Studenci kończąc kierunek zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, a także analizy i diagnozy procesów zachodzących w organizacji i jej otoczeniu.

 

Studia na tym kierunku rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych oraz kierowniczych, doradców w przedsiębiorstwach, instytucjach non-profit czy w administracji samorządowej i rządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Stanowiska pracy dla absolwentów kierunku zarządzanie:

 • project manager,
 • project developer,
 • specjalista ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • specjalista ds. zarządzania majątkiem trwałym i inwestycjami,
 • przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Matematyka
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Prawo(w tym treści z ochrony własności intelektualnej)
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Informatyka w zarządzaniu
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Zaliczenie 1 B
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Zachowania organizacyjne
Wykład: 20
4 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy marketingu
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Metody i techniki zarządzania
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 B
Statystyka
Wykład: 10
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 B
Podstawy zarządzania jakością
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Zarządzanie operatywne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Metody badań rynku
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
6 Egzamin 1 B
Podstawy logistyki
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
5 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie projektami
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
5 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 9
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 B
Finanse
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Socjologia / Filozofia
Wykład: 18
3 0 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 10
4 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Metody planowania strategicznego
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 10
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 16
9 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(B)
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru