A A A pl | en
UEP

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: gospodarki międzynarodowej
 • nazwa kierunku: międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki światowej i krajowej. Kształcimy menedżerów gotowych do prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej w duchu zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem transformacji cyfrowej oraz specjalistów organizacji i instytucji krajowych i międzynarodowych. Zapewniamy rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach projektowych i wykładom praktyków biznesu.

 

Wyróżniki:

 • wiedza menedżerska uwzględniająca podwójną transformację: klimatyczną i cyfrową,
 • rozwój kreatywności i analitycznego myślenia dzięki pracy w zespołach i wykładom z praktykami biznesu,
 • nieobowiązkowe praktyki i staże w przedsiębiorstwach,
 • zajęcia we współpracy z Harvard Business School.

 

Na kierunku oferowane są dwie specjalności: biznes międzynarodowy, zrównoważona gospodarka światowa.

 

Profil absolwenta:

 • menedżerowie,
 • konsultanci,
 • specjaliści prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą,
 • specjaliści i kadra zarządzająca w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 12
2 Zaliczenie 1 B
Technologie informacyjne
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
2 Zaliczenie 1 A
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Wykład: 20
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 20
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 A
Podstawy prawa
Wykład: 20
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
5 Egzamin 1 A
Integracja europejska
Wykład: 20
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia
Wykład: 20
Ćwiczenia: 20
7 Egzamin 1 A
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 12
Ćwiczenia: 16
7 Egzamin 1 A
Podstawy marketingu
Wykład: 24
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Wykład: 26
Ćwiczenia: 24
8 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Finanse międzynarodowe
Wykład: 24
Ćwiczenia: 20
8 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Marketing międzynarodowy
Wykład: 20
Ćwiczenia: 20
7 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
3 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
6 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
13 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(B)
Specjalność: Biznes międzynarodowy
Specjalność: Zrównoważona gospodarka światowa
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru