A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia (po st. inżynierskich) UEP

Jakość i rozwój produktu

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: nauk o jakości
  • nazwa kierunku: jakość i rozwój produktu
  • studia: stacjonarne drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Stacjonarne studia magisterskie (po studiach inżynierskich) na kierunku jakość i rozwój produktu umożliwiają nabycie kompetencji z zakresu projektowania, rozwoju i oceny produktu, oraz zapewnienia efektywności środowiskowej, ekonomicznej i technologicznej, zgodnie z aktualnymi trendami i wymaganiami rynkowymi.

 

Program studiów magisterskich obejmuje między innymi przedmioty z zakresu kształtowania, projektowania i oceny jakości produktów, zarządzania jakością oraz marketingu produktu. Studenci uczą się zarządzać produktem, kreować i różnicować portfel produktów przedsiębiorstwa, wdrażać i doskonalić znormalizowane systemy zarządzania w organizacji oraz kształtować jakość i bezpieczeństwo produktów na wszystkich etapach cyklu życia. Uzyskane kompetencje pozwalają im także analizować czynniki wpływające na jakość i rozwój produktów oraz ich wpływ na środowisko w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

 

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz praktyków gospodarczych są w dużym stopniu wspierane poprzez zajęcia projektowe, warsztatowe oraz laboratoryjne.

 

Na kierunku oferowane są cztery specjalności: kształtowanie jakości produktów przemysłowych; kształtowanie jakości produktów spożywczych; menedżer produktu; zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Determinanty jakości wyrobów
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Ekologiczne aspekty jakości
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Jakość żywności atrybucyjnej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
8 Egzamin 1 B
Komunikacja w biznesie
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 C
Metody instrumentalne w ocenie jakości wyrobów
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Metody sterowania procesem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Ochrona własności przemysłowej
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Polityka gospodarcza
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 A
Zarządzanie jakością
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia menedżerska
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Ekonomiczne aspekty jakości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Egzamin 1 B
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Kształtowanie jakości produktów nieżywnościowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
7 Egzamin 1 B
Metody analizy danych
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
2 Zaliczenie 1 C
Wykłady ogólne do wyboru
Wykład: 60
4 Zaliczenie 5 B
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
17 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie produktem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem