A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia (po st. inżynierskich) UEP

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: nauk o jakości
  • nazwa kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji
  • studia: stacjonarne drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Stacjonarne studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to studia umożliwiające nabycie kompetencji niezbędnych do projektowania i zarządzania procesami w organizacji oraz zarządzania jakością, uwzględniając także zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Program studiów kładzie duży nacisk na rozwijanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia oraz kształtowania postaw odpowiedzialnych społecznie. Zdobyte kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na realizację zadań natury technicznej i zadań o charakterze menadżerskim.

 

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, inżynierii materiałowej, technologii żywności i żywienia oraz ekonomii i finansów. Oferowane studentom wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz praktyków z otoczenia gospodarczego Uniwersytetu.

 

Na kierunku oferowane są trzy specjalności: zarządzanie jakością produktów, zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, zarządzanie i inżynieria produkcji żywności.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badania rynkowe produktu i marki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Ekonomia menedżerska
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 A
Filozofia z elementami logiki
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 A
Techniki doskonalenia procesów produkcyjnych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie produktem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Zarządzanie projektem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza danych
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Polityka gospodarcza
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Zintegrowane systemy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Specjalność: Zarządzanie Jakością Produktów
Specjalność: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
Specjalność: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Żywności
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Organizacja systemów produkcyjnych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
19 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Specjalność: Zarządzanie Jakością Produktów
Specjalność: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
Specjalność: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Żywności