A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) UEP

Jakość i rozwój produktu

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: nauk o jakości
  • nazwa kierunku: jakość i rozwój produktu
  • studia: stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Stacjonarne studia inżynierskie na kierunku jakość i rozwój produktu stanowią unikatową ofertę kształcenia, która łączy kompetencje specjalisty z zakresu kształtowania i oceny jakości produktów, marketingu produktu oraz zarządzania jakością.

 

Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu kształtowania jakości produktów żywnościowych i nieżywnościowych, marketingu produktu, systemowego zarządzania jakością oraz oceny wpływu na środowisko, kładąc przy tym duży nacisk na rozwój kompetencji inżynierskich i zdobywanie wiedzy w praktyce, dzięki licznym zajęciom konwersatoryjnym, projektowym oraz laboratoryjnym. Program obejmuje także praktyki zawodowe, które pozwalają samodzielnie i kreatywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w warunkach rynku pracy. Ważnym celem praktyk jest także gromadzenie wiedzy i materiałów przydatnych przy realizacji pracy dyplomowej oraz budowane doświadczenia zawodowego.

 

W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikowania potrzeb i oczekiwań uczestników rynku, kształtowania i oceny jakości produktów, analizy cyklu życia produktów i procesów technologicznych związanych z ich wytwarzaniem uwzględniając przy tym rachunek kosztów produkcji i wprowadzania na rynek, a także systemowe podejście do zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem produktów.

 

Na kierunku oferowane są cztery specjalności: kształtowanie jakości produktów przemysłowych; kształtowanie jakości produktów spożywczych; menedżer produktu; zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Chemia ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
8 Egzamin 1 A
Matematyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Ochrona środowiska
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Podstawy organizacji i zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Prawo (ochrona własności intelektualnej)
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wprowadzenie do nauk o jakości
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Chemia organiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Metody fizykochemiczne w ocenie jakości wyrobów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
7 Zaliczenie 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza instrumentalna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Biochemia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Inżynieria materiałowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Podstawy zarządzania jakością
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza sensoryczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Badania rynkowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Jakość i bezpieczeństwo produktów nieżywnościowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
8 Egzamin 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Mikrobiologia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
5 Egzamin 1 A
Narzędzia informatyczne w naukach o jakości
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Technologia i inżynieria procesów produkcyjnych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Jakość produktów żywnościowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
8 Egzamin 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Makroekonomia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekologia wyrobów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Grafika inżynierska
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Opakowalnictwo i przechowalnictwo
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Przedmiot techniczny do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Praktyka
2 Zaliczenie 1 C
Przedmiot techniczny do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Przedmioty humanistyczne
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
15 Zaliczenie 1 C
Statystyczne sterowanie procesem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem