A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) UEP

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: nauk o jakości
  • nazwa kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji
  • studia: stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji to jeden z dwóch kierunków inżynierskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program studiów prezentuje ofertę kształcenia odpowiadającą zmieniającym się potrzebom rynku, a interdyscyplinarność kierunku pozwala na zdobycie zarówno kompetencji inżynierskich jak i umiejętności menedżerskich.

 

Nabywane w trakcie studiów kompetencje inżynierskie  pozwalają m.in. na projektowanie i efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi, tworzenie nowoczesnych rozwiązań, czy też prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Program studiów uwzględnia również przedmioty z zakresu zarządzania i finansów  przygotowując do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Praktyczny charakter studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów. Studenci uczą się planowania i przeprowadzania badań, interpretacji wyników i projektowania innowacji w obszarze produktowym i procesowym. W ramach programu studiów wykorzystują zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, prowadzenia badan marketingowych do realizacji własnych projektów naukowych.

 

Dodatkowo w toku studiów studenci wybierają przedmioty kierunkowe i techniczne dopasowane do swoich zainteresowań.  Zdobytą wiedzę i umiejętności sprawdzają i pogłębiają podczas praktyk studenckich, które są realizowane na ostatnim semestrze studiów.  W programie studiów nie zabrakło również możliwości nauki języków obcych oraz specjalistycznego słownictwa stosowanego w międzynarodowej komunikacji. 

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekologia i ochrona środowiska
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Elementy fizyki i metrologii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 A
Elementy informatyki
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Matematyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Podstawy organizacji i zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
7 Egzamin 1 A
Prawo gospodarcze
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 C
Przyrodnicze podstawy jakości
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Elementy chemii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Marketing przemysłowy
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 C
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badania operacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Instrumentalne metody kontroli procesu produkcyjnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Inżynieria materiałowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Zarządzanie środowiskowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Informatyka w pracach inżynierskich
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Makroekonomia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 A
Organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 C
Przedmiot techniczny do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Technologia i inżynieria produkcji opakowań
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie technologią
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy 1
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Język obcy 2
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 C
Materiałoznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Projektowanie proekologiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Przedmioty techniczne do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Statystyczne sterowanie procesem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Technologia i inżynieria produkcji opakowań
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
7 Egzamin 1 B
Technologia żywności
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Grafika inżynierska
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Inżynieria produkcji żywności
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
8 Egzamin 1 B
Maszynoznawstwo i aparatura procesowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 C
Metody kontroli zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
8 Egzamin 1 B
Przedmioty humanistyczne
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B

*Praktyka w wymiarze 60 godzin

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Biotechnologia
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 A
Logistyka procesu produkcyjnego
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Ochrona własności przemysłowej
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Praktyka
2 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
15 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 C