A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Bachelor in Business Administration

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: gospodarki międzynarodowej
  • nazwa kierunku: Bachelor in Business Administration
  • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse
  • studia prowadzone w języku angielskim

 

Studenci kierunku Bachelor in Business Administration (BBA) realizują kompleksowy i konkurencyjny program prowadzony przez wykładowców UEP. Misją programu jest rozwój i upowszechnianie wiedzy z zakresu teorii i praktyki ekonomii i biznesu w zglobalizowanym świecie. Mnogość sił politycznych, społecznych i kulturowych oddziałuje na decyzje ekonomiczne i biznesowe w świecie. Aby zrozumieć te siły, studenci muszą poznać i zrozumieć wiele wyzwań stojących przed współczesnymi firmami, osobami fizycznymi i gospodarką. Obejmują one niedobór zasobów, problemy związane ze wzrostem gospodarczym, kryzysy finansowe, zmiany klimatyczne czy nierówności.

 

Program BBA prezentuje klasyczne studia z zakresu business administration w kontekście globalnym i łączy je z naukami politycznymi, stosunkami międzynarodowymi, socjologią i nauką o zarządzaniu.

 

W ramach kierunku Bachelor in Business Administration można wybrać specjalność z obszaru biznesu międzynarodowego - International Business and Management (IBM), lub obszaru ekonomii globalnej - Global Economics (GE). W pierwszym roku student jest wprowadzany do przedmiotów z obu obszarów (kursy wprowadzające), a od drugiego roku, mając wystarczająco dużo doświadczenia, wybiera specjalność, która najlepiej odpowiada jego zainteresowaniom i planom zawodowym. Obie specjalności mają wspólne zagadnienia, takie jak różnorodność kulturowa, zrównoważony rozwój w ekonomii i biznesie, metody jakościowe czy międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybranie jednej ze ścieżek oznacza zdobycie dodatkowej specjalizacji, która umożliwia poszerzenie możliwości zawodowych: można rozwijać swoją karierę w świecie biznesu (specjalność IBM) lub międzynarodowej ekonomii i polityki (specjalność GE), zarówno w organizacjach międzynarodowych, firmach konsultingowych, w tym międzynarodowych i małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Możliwości rozwoju kariery zawodowej

Kierunek BBA przede wszystkim pozwala na poszerzenie lub pogłębienie wiedzy ekonomicznej i biznesowej, a także na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich bądź podyplomowych.

Program BBA rozwija umiejętności niezbędne do rozpoczęcia kariery jako:

  • wysoko wykwalifikowani specjaliści w różnych typach organizacji (różne przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, jednostki administracji publicznej, samorząd lokalny, regionalny lub krajowy) – głównie specjalność GE,
  • kierownicy działów operacyjnych, finansowych, analitycznych w korporacjach międzynarodowych lub małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) działających w skali krajowej i międzynarodowej – głównie specjalność IBM,
  • biznesmeni, prowadzących własne firmy na rynku krajowym i międzynarodowym – obie specjalności.

 

Zobacz pełny opis kierunku

BHP on-line

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Academic discourse and study skills
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Computer information system in business
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 A
Elements of law
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 A
Fundamentals of finance
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Fundamentals of management
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Mathematics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Microeconomics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Sports
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Financial accounting
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Foreign language
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(A)
Fundamentals of marketing
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Macroeconomics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Organizational behaviour
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Sports
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 B
Statistics for business and economics
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Foreign language
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(A)
International economic relations
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Principles of corporate finance
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Specjalność: Global Economics
Specjalność: International Business and Management
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Elective course
Wykład: 120
12 Zaliczenie 5 B
Foreign language
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(A)
Market research
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B
Seminars
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Global Economics
Specjalność: International Business and Management
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Applied quantitative methods (with R)
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Cultural diversity and customer behaviour
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Foreign language
Lektorat: 30
2 Egzamin 5 D(A)
Seminars
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Global Economics
Specjalność: International Business and Management
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminars
Seminarium: 30
7 Zaliczenie 1 B
Sustainability in business and economics
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Specjalność: Global Economics
Specjalność: International Business and Management