A A A pl | en
UEP

BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: gospodarki międzynarodowej
 • nazwa kierunku: Bachelor in Business Administration
 • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse
 • studia prowadzone w języku angielskim

 

Studenci kierunku Bachelor in Business Administration (BBA) realizują kompleksowy i konkurencyjny program prowadzony przez wykładowców UEP. Misją programu jest rozwój i upowszechnianie wiedzy z zakresu teorii i praktyki ekonomii i biznesu w zglobalizowanym świecie. Mnogość sił politycznych, społecznych i kulturowych oddziałuje na decyzje ekonomiczne i biznesowe w świecie. Aby zrozumieć te siły, studenci muszą poznać i zrozumieć wiele wyzwań stojących przed współczesnymi firmami, osobami fizycznymi i gospodarką. Obejmują one niedobór zasobów, problemy związane ze wzrostem gospodarczym, kryzysy finansowe, zmiany klimatyczne czy nierówności.

 

Program BBA prezentuje klasyczne studia z zakresu business administration w kontekście globalnym i łączy je z naukami politycznymi, stosunkami międzynarodowymi, socjologią i nauką o zarządzaniu.

 

W ramach kierunku Bachelor in Business Administration można wybrać specjalność z obszaru biznesu międzynarodowego - International Business and Management (IBM), lub obszaru ekonomii globalnej - Global Economics (GE). W pierwszym roku student jest wprowadzany do przedmiotów z obu obszarów (kursy wprowadzające), a od drugiego roku, mając wystarczająco dużo doświadczenia, wybiera specjalność, która najlepiej odpowiada jego zainteresowaniom i planom zawodowym. Obie specjalności mają wspólne zagadnienia, takie jak różnorodność kulturowa, zrównoważony rozwój w ekonomii i biznesie, metody jakościowe czy międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybranie jednej ze ścieżek oznacza zdobycie dodatkowej specjalizacji, która umożliwia poszerzenie możliwości zawodowych: można rozwijać swoją karierę w świecie biznesu (specjalność IBM) lub międzynarodowej ekonomii i polityki (specjalność GE), zarówno w organizacjach międzynarodowych, firmach konsultingowych, w tym międzynarodowych i małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Możliwości rozwoju kariery zawodowej

Kierunek BBA przede wszystkim pozwala na poszerzenie lub pogłębienie wiedzy ekonomicznej i biznesowej, a także na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich bądź podyplomowych.

Program BBA rozwija umiejętności niezbędne do rozpoczęcia kariery jako:

 • wysoko wykwalifikowani specjaliści w różnych typach organizacji (różne przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, jednostki administracji publicznej, samorząd lokalny, regionalny lub krajowy) – głównie specjalność GE,
 • kierownicy działów operacyjnych, finansowych, analitycznych w korporacjach międzynarodowych lub małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) działających w skali krajowej i międzynarodowej – głównie specjalność IBM,
 • biznesmeni, prowadzących własne firmy na rynku krajowym i międzynarodowym – obie specjalności.

BHP on-line

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Mathematics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Microeconomics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Elements of law
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 A
Fundamentals of finance
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Computer information system in business
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 A
Fundamentals of management
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Academic discourse and study skills
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Sports
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Sports
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 B
Organizational behaviour
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Financial accounting
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Macroeconomics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Statistics for business and economics
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Fundamentals of marketing
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Foreign language
Ćwiczenia: 30
2 1 D(A)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
International economic relations
Lectures: 30
Classes: 30
5 Exam 1 B
Principles of corporate finance
Lectures: 15
Classes: 30
5 Exam 1 B
Foreign language
Classes: 30
2 1 D(A)
Specjalność: Global Economics
Specjalność: International Business and Management
 • 0 - Elective
 • 1 - Obligatory
 • 2 - Elective - Technical
 • 3 - Elective - General
 • 4 - Elective - Humanities
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Market research
Lectures: 15
Classes: 30
3 Exam 1 B
Seminars
Classes: 15
2 Assessment 1 B
Elective course
Lectures: 120
12 0 B
Foreign language
Classes: 30
2 1 D(A)
Specjalność: Global Economics
Specjalność: International Business and Management
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Applied quantitative methods (with R)
Lectures: 15
Classes: 30
5 Exam 1 B
Cultural diversity and customer behaviour
Lectures: 30
Classes: 30
5 Exam 1 B
Foreign language
Classes: 30
2 Exam 1 D(A)
Seminars
Classes: 15
2 Assessment 1 B
Foreign language
Classes: 30
2 1 D(A)
Specjalność: Global Economics
Specjalność: International Business and Management
 • 0 - Elective
 • 1 - Obligatory
 • 2 - Elective - Technical
 • 3 - Elective - General
 • 4 - Elective - Humanities
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminars
Classes: 30
7 Assessment 1 B
Sustainability in business and economics
Lectures: 30
3 Exam 1 B
Specjalność: Global Economics
Specjalność: International Business and Management
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru