A A A pl | en
UEP

EKONOMIA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy makroekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Prawo
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Informatyka ekonomiczna
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Psychologia ekonomiczna
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Public relations
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 A
Podstawy makroekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Socjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Nauka o przedsiębiorstwie
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy finansów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Statystyka opisowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Bankowość
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Gospodarka regionalna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Ubezpieczenia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonometria
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Analiza ekonomiczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Polityka państwa na rynku pracy
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Gospodarka żywnościowa i biobiznes
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia międzynarodowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(C)
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Gospodarka żywnościowa i biobiznes
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
7 Zaliczenie 1 C
Rynki finansowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Zachowanie człowieka w organizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Gospodarka żywnościowa i biobiznes
Specjalność: Publicystyka ekonomiczna i public relations
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zasoby ludzkie w organizacji
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru