A A A
pl | en
2024/2025 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Ekonomia

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: ekonomii
  • nazwa kierunku: ekonomia
  • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Studia na kierunku ekonomia gwarantują uzyskanie rzetelnej wiedzy, praktycznych umiejętności i szerokiego zakresu kompetencji społecznych.

W ofercie są dwie specjalności: ekonomia globalna i menedżerska oraz strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji.

 

Wysokie kwalifikacje absolwentów ekonomii od wielu lat są doceniane prze pracodawców. Absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze prywatnym (przedsiębiorstwach) oraz organach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach UE. Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Absolwenci ekonomii są zatrudniani jako:

  • menedżerowie,
  • analitycy ekonomiczni,
  • doradcy ekonomiczni,
  • specjaliści w działach ekonomicznych,
  • specjaliści ds. obsługi środków UE, analiz rynkowych, personalnych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 18
4 Egzamin 1 A
Informatyka ekonomiczna
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Matematyka
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Metodyka studiowania
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Public relations
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
3 Zaliczenie 1 B
Socjologia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
6 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Nauka o przedsiębiorstwie
Wykład: 20
4 Zaliczenie 1 B
Podstawy finansów
Wykład: 12
Ćwiczenia: 10
5 Egzamin 1 B
Prawo
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Psychologia ekonomiczna
Wykład: 18
4 Zaliczenie 1 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 10
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bankowość
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Zaliczenie 1 B
Gospodarka regionalna
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 A
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
4 Egzamin 1 B
Statystyka opisowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Ubezpieczenia
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza ekonomiczna
Wykład: 10
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Ekonometria
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 B
Komunikowanie w gospodarce 4.0
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Polityka państwa na rynku pracy
Wykład: 18
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia międzynarodowa
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Zaliczenie 1 B
Etyka i kultura różnorodności
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Rynki finansowe
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
7 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 B
Zachowanie człowieka w organizacji
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji