A A A
pl | en
2024/2025 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Finanse, audyt, inwestycje

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: finansów i rynków finansowych
  • nazwa kierunku: finanse, audyt, inwestycje
  • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Finanse, audyt, inwestycje to nowoczesny i unikalny kierunek studiów, przygotowany dla studentów zainteresowanych zagadnieniami analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów pieniężnych i kursowych, ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, rynków, inwestycji i instrumentów finansowych oraz planowaniem i zarządzaniem finansami osobistymi. Zagadnienia te przedstawiane są zarówno od strony teoretycznej, uwzględniającej badania z zakresu ekonomii i finansów, jak i od strony praktycznej zapewnianej przez pracowników instytucji finansowych oraz inwestorów.

 

Na kierunku oferowane są cztery specjalności: bankowość i pośrednictwo finansowe; finanse, audyt i podatki; kontrola finansowa i rachunkowość; ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem.

 

Absolwenci kierunku to pracownicy instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeń funduszów inwestycyjnych i in.), uczestnicy rynków finansowych, maklerzy, biegli rewidenci, pracownicy działów finansowych spółek, doradcy podatkowi i finansowi czy analitycy rynków finansowych. 

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 5 A
Matematyka
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy finansów
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 B
Prawo
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Socjologia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Podstawy ubezpieczeń
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
6 Egzamin 1 B
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Statystyka opisowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bankowość
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Ekonometria
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 A
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
6 Egzamin 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
5 Egzamin 1 B
Analiza finansowa
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 12
2 Zaliczenie 1 B
Rynki finansowe
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
4 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Filozofia z elementami logiki
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 18
4 Egzamin 1 A
Informatyka w usługach finansowych
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
1 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
7 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 10
Ćwiczenia: 8
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem