A A A
pl | en
2024/2025 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Logistyka

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: gospodarki międzynarodowej
  • nazwa kierunku: logistyka
  • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Kierunek logistyka obejmuje zagadnienia związane z:

  • projektowaniem i zarządzaniem procesami logistycznymi,
  • zdobywaniem umiejętności  przeprowadzania analiz ekonomicznych,  
  • posługiwaniem się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne.

Kierunek logistyka oferuje zajęcia teoretyczno-praktyczne. Studiowanie tego kierunku pozwoli na zdobycie umiejętności posługiwania się wiodącymi programami informatycznymi jak Goldrath czy Flexsim. Duży nacisk położono na zarządzanie logistyką produkcji i zaopatrzenia jako odpowiedzi na wciąż rozwijającą się koncepcję gospodarki 4.0. Kierunek oferuje również  szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru, co pozwala na obranie ścieżki studiów ukierunkowaną na transport, spedycję i logistykę lub zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie.

 

Absolwent kierunku logistyka może podjąć pracę w:

  • działach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
  • przedsiębiorstwach z branży Transport, Spedycja, Logistyka,
  • firmach konsultingowych w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

 

Kierunek logistyka zaprojektowano w oparciu o współczesne trendy na rynku usług logistycznych. Wykorzystano światowe badania, w których poruszana jest problematyka globalnych łańcuchów dostaw, łańcuchów zwinnych, elastycznych, zielonych, odchudzonych, wrażliwych i sprężystych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Filozofia z elementami etyki biznesu
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Informatyka w zarządzaniu
Wykład: 9
Ćwiczenia: 12
3 Zaliczenie 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Matematyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy logistyki
Wykład: 9
Ćwiczenia: 12
4 Zaliczenie 1 B
Podstawy zarządzania
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 A
Prawo
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse publiczne
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 B
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 B
Integracja europejska
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Zaliczenie 1 A
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Marketing
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 A
Przywództwo i zachowania organizacyjne
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie łańcuchami dostaw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 A
Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Zaliczenie 1 B
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Statystyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
5 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie transportem
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Logistyka miejska
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 B
Magazynowanie i obsługa zapasów
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Prawo transportowe
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Rynek nieruchomości logistycznych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 C
Rynek usług logistycznych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
5 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie w przemyśle 4.0
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analityczne systemy informatyczne w logistyce i łańcuchach dostaw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 B
Finanse łańcucha dostaw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Egzamin 1 B
Klastry logistyczne
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
10 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Wykład specjalistyczny do wyboru I
Wykład: 54
9 Zaliczenie 5 C
Zarządzanie ryzykiem w logistyce
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekologistyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Logistyczna obsługa klienta w e-commerce
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
2 Egzamin 1 C
Mapowanie procesów logistycznych i analityka biznesowa
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
2 Egzamin 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
9 Zaliczenie 1 C
Wykład specjalistyczny do wyboru II
Wykład: 18
4 Zaliczenie 5 C
Wykład specjalistyczny do wyboru III
Wykład: 36
8 Zaliczenie 5 C
Zarządzanie przepływem materiałów
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B