A A A
pl | en
2024/2025 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Jakość i rozwój produktu

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: nauk o jakości
  • nazwa kierunku: jakość i rozwój produktu
  • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Niestacjonarne studia licencjackie na kierunku jakość i rozwój produktu  umożliwiają nabycie kompetencji w obszarach niezbędnych do kształtowania i oceny jakości produktów oraz procesów związanych z ich cyklem życia zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami rynkowymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu kształtowania jakości produktów, marketingu produktu, zarządzania jakością oraz oceną wpływu na środowisko. Studenci potrafią identyfikować potrzeby i preferencje uczestników rynku, wykorzystywać nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej w kształtowaniu relacji z otoczeniem, oceniać jakość i bezpieczeństwo produktów, analizować ich cykl życia oraz wpływ na środowisko, a także wykorzystują narzędzia związane z systemowym zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 

Zajęcia w formie wykładów, zajęć projektowych oraz laboratoriów prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków gospodarczych. W trakcie zajęć studenci pracują indywidualnie lub w zespołach.

 

W ramach programu niestacjonarnych studiów licencjackich na kierunku jakość i rozwój produktu studenci wybierają przedmioty dopasowane do własnych preferencji i zainteresowań, w obszarach związanych z designem i komercjalizacją produktów, systemowym zarządzaniem jakością, innowacyjnymi rozwiązaniami w procesach wytwórczych, spójnymi z założeniami zrównoważonej gospodarki oraz kształtowaniem i oceną jakości produktów.  

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza chemiczna w ocenie jakości
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Matematyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Narzędzia informatyczne w naukach o jakości
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 C
Ochrona środowiska w praktyce
Wykład: 15
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 C
Podstawy organizacji i zarządzania
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 A
Prawo
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Wprowadzenie do nauk o jakości
Wykład: 9
1 Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Chemiczne podstawy jakości produktów
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Metody fizykochemiczne w ocenie jakości produktów
Wykład: 18
Ćwiczenia: 27
7 Egzamin 1 B
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy marketingu
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 B
Przedmiot humanistyczny do wyboru I
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza instrumentalna w ocenie produktów
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Biochemiczne podstawy jakości produktów
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Inżynieria materiałowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Zaliczenie 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 A
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza sensoryczna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Jakość produktów nieżywnościowych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 27
7 Egzamin 1 B
Mikrobiologiczna jakość produktów
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Podstawy zarządzania jakością
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
3 Zaliczenie 1 C
Statystyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 A
Wykład specjalistyczny do wyboru I
Wykład: 18
3 Egzamin 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badania marketingowe
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 B
Jakość produktów żywnościowych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 27
7 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 9
6 Zaliczenie 1 C
Środowiskowa ocena cyklu życia produktów
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 C
Wykład specjalistyczny do wyboru II
Wykład: 18
3 Egzamin 5 C
Wykład specjalistyczny do wyboru III
Wykład: 36
4 Zaliczenie 5 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Opakowalnictwo i przechowalnictwo
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
3 Egzamin 1 C
Przedmiot humanistyczny do wyboru II
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 18
15 Zaliczenie 1 C
System zarządzania środowiskowego
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Wykład specjalistyczny do wyboru IV
Wykład: 36
4 Zaliczenie 5 C