A A A
pl | en
2024/2025 niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Zarządzanie

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: zarządzania
  • nazwa kierunku: zarządzanie
  • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Wybierając studia na kierunku zarządzanie, który ma charakter biznesowy, student będzie miał możliwość poznania zasad funkcjonowania i zarządzania współczesnymi organizacjami w zakresie kilku specjalności: Handel i marketing, Konsulting gospodarczy, Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, Zarządzanie przedsiębiorstwami oraz Zarządzanie projektami.

Kierunek zarządzanie łączy naukę i praktykę, pokazując zastosowanie teorii w praktyce biznesowej i odpowiada na potrzeby rynku pracy kształcąc profesjonalistów – specjalistów danych specjalności o wysokich kompetencjach, kreatywnych i otwartych na współdziałanie.

Studenci kończąc kierunek zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, a także analizy i diagnozy procesów zachodzących w organizacji i jej otoczeniu.

Studia na tym kierunku rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych oraz kierowniczych, doradców w przedsiębiorstwach, instytucjach non-profit czy w administracji samorządowej i rządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Stanowiska pracy dla absolwentów kierunku zarządzanie:

  • project manager,
  • project developer,
  • specjalista ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  • specjalista ds. zarządzania majątkiem trwałym i inwestycjami,
  • przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Informatyka w zarządzaniu
Wykład: 8
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Matematyka
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Prawo
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Przedmiot humanistyczny do wyboru I
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Metody i techniki zarządzania
Wykład: 10
Ćwiczenia: 18
5 Zaliczenie 1 B
Podstawy marketingu
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania jakością
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
5 Egzamin 1 B
Statystyka
Wykład: 10
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Lektorat: 30
3 Zaliczenie 5 A
Metody badań rynku
Wykład: 18
Ćwiczenia: 10
5 Egzamin 1 B
Podstawy logistyki
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
3 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Socjologia
Wykład: 9
1 Zaliczenie 1 B
Zachowania organizacyjne
Wykład: 20
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie operatywne
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie projektami
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
5 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Przedmiot humanistyczny do wyboru II
Wykład: 18
3 Zaliczenie 5 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 10
3 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 12
Ćwiczenia: 20
5 Egzamin 1 B
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Metody planowania strategicznego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 10
4 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 16
9 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Specjalność: Handel i marketing
Specjalność: Konsulting gospodarczy
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami