A A A
pl | en
2024/2025 stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) UEP

Jakość i rozwój produktu

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: nauk o jakości
  • nazwa kierunku: jakość i rozwój produktu
  • studia: stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Stacjonarne studia inżynierskie na kierunku jakość i rozwój produktu stanowią unikatową ofertę kształcenia, która łączy kompetencje specjalisty z zakresu kształtowania i oceny jakości produktów żywnościowych i przemysłowych, marketingu produktu oraz zarządzania jakością.

 

Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu kształtowania jakości produktów żywnościowych i przemysłowych, marketingu, systemowego zarządzania jakością oraz oceny wpływu na środowisko, kładąc przy tym duży nacisk na rozwój kompetencji inżynierskich i zdobywanie wiedzy w praktyce, dzięki licznym zajęciom konwersatoryjnym, projektowym oraz laboratoryjnym. Program obejmuje także praktyki zawodowe, które pozwalają samodzielnie i kreatywnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w warunkach rynku pracy. Ważnym celem praktyk jest także gromadzenie wiedzy i materiałów przydatnych przy realizacji pracy dyplomowej oraz budowane doświadczenia zawodowego.

 

W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikowania potrzeb i oczekiwań uczestników rynku, kształtowania i oceny jakości produktów, analizy cyklu życia produktów i procesów technologicznych związanych z ich wytwarzaniem uwzględniając przy tym rachunek kosztów produkcji i wprowadzania na rynek, a także systemowe podejście do zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem produktów.

 

Na kierunku proponowane są dwie specjalności: inżynier jakości produktów przemysłowych oraz inżynier jakości produktów żywnościowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza chemiczna w ocenie jakości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
7 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Matematyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Metody fizykochemiczne w ocenie jakości produktów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
6 Zaliczenie 1 B
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 B
Prawo
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Chemiczne i biochemiczne podstawy jakości produktów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
9 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy organizacji i zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 A
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza instrumentalna w ocenie produktów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Inżynieria materiałowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Mikrobiologiczna jakość produktów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
5 Egzamin 1 B
Podstawy zarządzania jakością
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza sensoryczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Badania marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Jakość i bezpieczeństwo produktów nieżywnościowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
6 Egzamin 1 B
Jakość produktów żywnościowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
6 Egzamin 1 B
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Technologia i inżynieria procesów produkcyjnych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
3 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Inżynier jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Inżynier jakości produktów żywnościowych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Filozofia z elementami logiki
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
5 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Inżynier jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Inżynier jakości produktów żywnościowych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Etyka w biznesie
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Praktyka
5 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
10 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru IV
Wykład: 30
2 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Specjalność: Inżynier jakości produktów przemysłowych
Specjalność: Inżynier jakości produktów żywnościowych