A A A
pl | en
2024/2025 stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) UEP

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: nauk o jakości
  • nazwa kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji
  • studia: stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji to jeden z dwóch kierunków inżynierskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program studiów prezentuje ofertę kształcenia odpowiadającą zmieniającym się potrzebom rynku, a interdyscyplinarność kierunku pozwala na zdobycie zarówno kompetencji inżynierskich jak i umiejętności menedżerskich.

 

Nabywane w trakcie studiów kompetencje inżynierskie pozwalają m.in. na projektowanie i efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi, tworzenie nowoczesnych rozwiązań, czy też prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Program studiów uwzględnia również przedmioty z zakresu zarządzania i finansów  przygotowując do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Praktyczny charakter studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów. Studenci uczą się planowania i przeprowadzania badań, interpretacji wyników i projektowania innowacji w obszarze produktowym i procesowym. W ramach programu studiów wykorzystują zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, prowadzenia badan marketingowych do realizacji własnych projektów naukowych.

 

Dodatkowo w toku studiów studenci wybierają przedmioty kierunkowe i techniczne dopasowane do swoich zainteresowań.  Zdobytą wiedzę i umiejętności sprawdzają i pogłębiają podczas praktyk studenckich, które są realizowane na ostatnim semestrze studiów.  W programie studiów nie zabrakło również możliwości nauki języków obcych oraz specjalistycznego słownictwa stosowanego w międzynarodowej komunikacji. 

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekologia i ochrona środowiska
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Elementy fizyki i metrologii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Matematyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy organizacji i zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 A
Prawo
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Przyrodnicze podstawy jakości
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Wprowadzenie do technologii informacyjnych
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Elementy chemii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Informatyka w pracach inżynierskich
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 C
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Marketing przemysłowy
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badania operacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Instrumentalne metody kontroli procesu produkcyjnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Inżynieria materiałowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 A
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Komputerowe wspomaganie projektowania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 C
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Zarządzanie środowiskowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Metody kontroli zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 C
Podstawy technologii procesów produkcyjnych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 C
Przedmiot techniczny do wyboru I
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Technologia i inżynieria produkcji opakowań
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 A
Materiałoznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Projektowanie proekologiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 C
Przedmiot techniczny do wyboru II
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
3 Zaliczenie 1 C
Statystyczne sterowanie procesem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Technologia i inżynieria produkcji opakowań
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
6 Egzamin 1 B
Technologia żywności
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru I
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Inżynieria produkcji żywności
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
7 Egzamin 1 B
Maszynoznawstwo i aparatura procesowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 C
Przedmiot humanistyczny do wyboru I
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
5 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru II
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C

*Praktyka w wymiarze 60 godzin

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Biotechnologia
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 C
Praktyka
5 Zaliczenie 1 C
Przedmiot humanistyczny do wyboru II
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 A
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
15 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 C