A A A pl | en
UEP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: nauk o jakości
 • nazwa kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji
 • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Niestacjonarne studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to oferta kształcenia łącząca szeroko rozumiane obszary zarządzania i technologii inżynierskich.

 

Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu organizacji i zarządzania, marketingu przemysłowego, zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz technologii i inżynierii produkcji. Dodatkowo w ramach programu niestacjonarnych studiów inżynierskich studenci wybierają przedmioty kierunkowe i techniczne odpowiadające ich zainteresowaniom.

 

Program studiów kładzie nacisk na kształcenie umiejętności dokonywania oceny ekonomicznej podejmowanych działań, posługiwania się standardami i normami inżynierskimi, wykorzystywania metod analitycznych i eksperymentalnych do rozwiązywania zadań inżynierskich oraz identyfikowania rynkowych i finansowo-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Praktyczny charakter studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów, w trakcie których studenci zapoznają się z obsługą aparatury i oprogramowania niezbędnego w pracy inżyniera. W programie studiów nie zabrakło również możliwości nauki języków obcych oraz specjalistycznego słownictwa stosowanego w międzynarodowej komunikacji. 

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Elementy fizyki i metrologii
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 A
Matematyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Podstawy organizacji i zarządzania
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
7 Egzamin 1 A
Ekologia i ochrona środowiska
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 B
Elementy informatyki
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 B
Przyrodnicze podstawy jakości
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 B
Prawo gospodarcze
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Elementy chemii
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Marketing przemysłowy
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Język obcy 1
Ćwiczenia: 30
2 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 A
Statystyka
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Instrumentalne metody kontroli procesu produkcyjnego
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Inżynieria materiałowa
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Zarządzanie środowiskowe
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Badania operacyjne
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 C
Język obcy 1
Ćwiczenia: 30
2 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy 1
Ćwiczenia: 30
2 1 C
Makroekonomia
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
6 Egzamin 1 A
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 B
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
2 0 B
Przedmiot techniczny do wyboru
Wykład: 18
2 0 B
Technologia i inżynieria produkcji opakowań
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 B
Informatyka w pracach inżynierskich
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 C
Organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie technologią
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Materiałoznawstwo
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Projektowanie proekologiczne
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 B
Przedmiot techniczny do wyboru
Wykład: 18
2 0 B
Statystyczne sterowanie procesem
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 B
Technologia i inżynieria produkcji opakowań
Wykład: 18
Ćwiczenia: 36
7 Egzamin 1 B
Technologia żywności
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 B
Język obcy 1
Ćwiczenia: 30
2 1 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
1 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmiot techniczny do wyboru
Wykład: 18
3 0 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
1 Zaliczenie 1 C
Grafika inżynierska
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Inżynieria produkcji żywności
Wykład: 18
Ćwiczenia: 36
8 Egzamin 1 B
Metody kontroli zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 18
2 0 B
Przedmioty humanistyczne
Wykład: 18
2 0 B
Maszynoznawstwo i aparatura procesowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Biotechnologia
Wykład: 18
4 Zaliczenie 1 A
Logistyka procesu produkcyjnego
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 B
Ochrona własności przemysłowej
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
17 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru