A A A pl | en
UEP

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: informatyki i analiz ekonomicznych
 • nazwa kierunku: informatyka i ekonometria
 • studia: niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Studia drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria łączą kształcenie w zakresie ekonomii, finansów i biznesu z kompetencjami z obszaru nowoczesnych technologii i informatyki. 

 

Na studiach drugiego stopnia studenci pogłębiają wiedzę w obszarze ekonomii, finansów i technologii informatycznych. Doskonalą umiejętności analizy danych (też Big data), modelowania i prognozowania, programowania i obsługi systemów informatycznych oraz pakietów statystycznych. Zgłębiają tajniki inwestowania i zarządzania ryzykiem. Poznają zaawansowane technologie baz danych, problematykę sztucznej inteligencji, w tym uczenie maszynowe oraz ogólnie rozumianą Data science.

 

Absolwent kierunku po studiach drugiego stopnia może pracować jako:

 • analityk procesów gospodarczych znajdujący zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 • menedżer–informatyk, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową;
 • specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdujący się jako lider zespołów projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu informatycznego;
 • specjalista analityk wykorzystujący w pracy wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych (quant).

 

Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej lub studiach podyplomowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Prognozowanie i symulacje
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Analiza wielowymiarowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Metoda reprezentacyjna
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Optymalizacja dyskretna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 A
Multimedia w biznesie
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Systemy informacyjne zarządzania
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Marketing
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia matematyczna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Zarządzanie informacją
Wykład: 18
3 Egzamin 1 C
Inżynieria oprogramowania
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 C
Analiza statystyczna w badaniach rynku
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 C
Analiza szeregów czasowych
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 C
Analiza systemów informatycznych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Zaawansowane technologie baz danych
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 B
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Wykład kierunkowy I do wyboru
Wykład: 18
3 0 B
Wykład kierunkowy II do wyboru
Wykład: 18
3 0 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
1 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Metody aktuarialne
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 A
Uczenie maszynowe
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Informatyczne narzędzia wizualizacji danych
Wykład: 9
1 Zaliczenie 1 B
Projektowanie aplikacji multimedialnych
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 C
Wykład kierunkowy III do wyboru
Wykład: 18
3 0 B
Przedmiot specjalnościowy I do wyboru
Wykład: 18
3 0 C
Przedmiot specjalnościowy II do wyboru
Wykład: 18
3 0 C
Przedmiot specjalnościowy III do wyboru
Wykład: 18
3 0 C
Przedmiot specjalnościowy IV do wyboru
Wykład: 18
3 0 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
10 Zaliczenie 1 C
Prawo
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 A
Big Data
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Symulacje Monte Carlo w ekonomii
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 C
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 0 A
Wykład kierunkowy IV do wyboru
Wykład: 18
3 0 B
Przedmiot specjalnościowy V do wyboru
Wykład: 18
3 0 C
Wykład kierunkowy w języku obcym do wyboru - konwersatorium
Wykład: 18
3 0 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru