A A A pl | en
UEP

JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: nauk o jakości
 • nazwa kierunku: jakość i rozwój produktu
 • studia: niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Niestacjonarne studia magisterskie (czterosemestralne) na kierunku jakość i rozwój produktu, umożliwiają nabycie unikalnych kompetencji z zakresu zarządzania produktem w całym cyklu jego życia ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania i oceny jakości produktów, wspierając ich innowacyjność, efektywność ekonomiczną, środowiskową i technologiczną.

 

W programie studiów znajdują się przedmioty, na których przekazywane są praktyczne treści dotyczące między innymi: projektowania i zarzadzania zrównoważonymi produktami (w tym innowacjami), kształtowania jakości i bezpieczeństwa produktów na wszystkich etapach cyklu życia, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania w organizacji, zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa, prowadzeniem badań marketingowych, zarządzania marką, cenami i dystrybucją. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę na temat systemów zarządzania środowiskiem i BHP, ekologicznej oceny wyrobów, metod i technik zarządzania jakością, audytów systemu zarządzania, zachowań konsumentów, nowoczesnych instrumentów promocji, instrumentalnych metod oceny produktów, czy społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Zajęcia na kierunku są prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz praktyków gospodarczych, zarówno w formie praktycznych zajęć projektowych, jak i zajęć laboratoryjnych. Studenci mają możliwość kształtowania swojej ścieżki programowej wybierając dostosowane do swoich preferencji i zainteresowań przedmioty z puli wykładów do wyboru.

 

Zobacz pełny opis kierunku

BHP on line

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia menedżerska
Wykład: 27
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Zarządzanie jakością w organizacji
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 A
Badania marketingowe
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie procesowe
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 B
Ocena jakości wyrobów żywnościowych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 27
6 Egzamin 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Zarządzanie produktem
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Ocena jakości wyrobów nieżywnościowych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 27
6 Egzamin 1 B
Metody i techniki zarządzania jakością
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Zachowania konsumentów
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 B
Instrumentalne metody oceny produktów
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Nowoczesne instrumenty promocji
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru - Blok 1
Wykład: 18
3 1 C
Wykład do wyboru - Blok 3
Wykład: 18
2 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Statystyczne sterowanie procesem
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 A
Prawo w działalności gospodarczej
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Bezpieczeństwo i jakość produktów
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Ekologiczna ocena wyrobów
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Systemy zarządzania środowiskiem i BHP
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 C
System zarządzania bezpieczeństwem żywności
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru - Blok 2
Wykład: 18
3 1 C
Konwersatorium
Wykład: 18
2 0 D(C)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
17 Zaliczenie 1 C
Audyt systemu zarządzania
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie marką
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie cenami i dystrybucją
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru - Blok 4
Wykład: 54
6 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru