pl en

Kierunek Rachunkowość i finanse biznesu

2022/2023, studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne