A A A pl | en
UEP

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
 • nazwa kierunku: rachunkowość i finanse biznesu
 • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Rachunkowość i finanse biznesu to kierunek studiów nastawiony na perspektywę mikroekonomiczną - patrzymy na świat przede wszystkim z punktu widzenia jednostek gospodarczych. Studia na tym kierunku umożliwiają studentom nabycie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, podatkowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inwestycji kapitałowych, narzędzi informatycznych wykorzystywanych w rachunkowości i finansach, a także opodatkowania przedsiębiorstw. Tym samym kreowane są umiejętności ewidencji zdarzeń gospodarczych, przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych,  a także podejmowania optymalnych decyzji finansowych. Studenci mają także możliwość zapoznania się z finansami i rachunkowością w ujęciu międzynarodowym poprzez realizację programów akredytowanych przez międzynarodowe organizacje.

 

Na kierunku oferowane są dwie specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw i rachunkowość w środowisku informatycznym.

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach pomocniczych zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych oraz instytucjach finansowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Matematyka
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Informatyka w zarządzaniu
Wykład: 10
Ćwiczenia: 20
5 Zaliczenie 1 B
Podstawy rachunkowości
Wykład: 10
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 9
3 Zaliczenie 1 A
Prawo(w tym treści z ochrony własności intelektualnej)
Wykład: 18
4 Egzamin 1 A
Finanse
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Socjologia
Wykład: 18
4 Zaliczenie 1 B
Statystyka
Wykład: 10
Ćwiczenia: 20
7 Egzamin 1 B
Rynki finansowe
Wykład: 18
5 Egzamin 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Podstawy zarządzania
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Metody ilościowe w analizie rynków finansowych
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
5 Zaliczenie 1 B
Ekonometria
Wykład: 10
Ćwiczenia: 20
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Bankowość
Wykład: 18
4 Egzamin 1 B
Ubezpieczenia
Wykład: 18
4 Zaliczenie 1 B
Podstawy marketingu
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Zastosowanie komputerów w rachunkowości
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 10
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Rachunkowość w środowisku informatycznym
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza finansowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 B
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 10
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Rachunkowość w środowisku informatycznym
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 16
8 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(B)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Rachunkowość w środowisku informatycznym
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru