A A A pl | en
UEP

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: informatyki i analiz ekonomicznych
 • nazwa kierunku: informatyka i ekonometria
 • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria łączą kształcenie w zakresie ekonomii, finansów i biznesu z kompetencjami z obszaru nowoczesnych technologii i informatyki. 

 

Na studiach pierwszego stopnia studenci uczą się analizy danych, modelowania, prognozowania i zarządzania ryzykiem. Na studiach pierwszego stopnia studenci poznają także kluczowe problematyki z zakresu mikro i makroekonomii, rachunkowości i finansów. Poznają zasady programowania i obsługi systemów informatycznych. Pracują z bazami danych, poznają zagadnienia z zakresu Big data.

 

Absolwent kierunku informatyka i ekonometria po studiach pierwszego stopnia może rozpocząć pracę jako:

 • analityk procesów gospodarczych znajdujący  zatrudnienie wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji ekonomicznych trzeba poprzedzić wnikliwymi analizami ilościowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 • menedżer–informatyk, który będzie zdolny do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce 4.0 na skalę międzynarodową;
 • specjalista z zakresu rozwiązań informatycznych, odnajdujący się jako lider zespołów projektowych, broker informacyjny, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, projektant serwisów internetowych i usług sieciowych, specjalista ds. audytu informatycznego;
 • specjalista analityk wykorzystujący w pracy wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych (quant).

 

Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Informatyka ekonomiczna
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 B
Technologie informacyjne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Zaliczenie 1 B
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 B
Matematyka I
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
7 Egzamin 1 A
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Ćwiczenia: 24
4 Zaliczenie 1 B
Prawo
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Matematyka II
Wykład: 27
Ćwiczenia: 18
8 Egzamin 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Programowanie komputerów I
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Język obcy
Ćwiczenia: 30
4 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Badania operacyjne
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 C
Rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 B
Statystyka matematyczna
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Zaliczenie 1 B
Programowanie komputerów II
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Komputerowe pakiety statystyczne
Wykład: 22
3 Zaliczenie 1 C
Język obcy
Ćwiczenia: 30
4 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy
Ćwiczenia: 30
4 1 B
Rachunkowość
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Ekonometria
Wykład: 21
Ćwiczenia: 27
6 Egzamin 1 B
Ekonometria przestrzenna
Wykład: 12
2 Zaliczenie 1 C
Projektowanie systemów informatycznych
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Egzamin 1 B
Finanse
Wykład: 18
3 Egzamin 1 A
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 C
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bazy danych
Wykład: 12
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Podstawy sztucznej inteligencji
Wykład: 18
2 Zaliczenie 1 B
Podstawy ekonomii matematycznej
Wykład: 18
Ćwiczenia: 12
5 Egzamin 1 B
Przedmiot specjalnościowy I do wyboru
Wykład: 18
3 0 C
Przedmiot specjalnościowy II do wyboru
Wykład: 20
3 0 C
Przedmiot specjalnościowy III do wyboru
Wykład: 12
2 0 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
5 Zaliczenie 1 C
Język obcy
Ćwiczenia: 30
4 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
10 Zaliczenie 1 C
Przedmiot specjalnościowy IV do wyboru
Wykład: 22
3 0 C
Przedmiot specjalnościowy V do wyboru
Wykład: 22
4 0 C
Przedmiot specjalnościowy VI do wyboru
Wykład: 22
3 0 C
Przedmiot specjalnościowy VII do wyboru
Wykład: 18
3 0 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
4 0 D(C)
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 18
3 0 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru