A A A pl | en
UEP

LOGISTYKA

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: gospodarki międzynarodowej
 • nazwa kierunku: logistyka
 • studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Kierunek logistyka obejmuje zagadnienia związane z:

 • projektowaniem i zarządzaniem procesami logistycznymi,
 • zdobywaniem umiejętności  przeprowadzania analiz ekonomicznych,  
 • posługiwaniem się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne.

 

Kierunek logistyka oferuje zajęcia teoretyczno-praktyczne, a także terenowe. Studiowanie tego kierunku pozwoli na zdobycie umiejętności posługiwania się wiodącymi programami informatycznymi jak Goldrath czy Flexsim. Duży nacisk położono na zarządzanie logistyką produkcji i zaopatrzenia jako odpowiedzi na wciąż rozwijającą się koncepcję gospodarki 4.0. Kierunek oferuje również  szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru, co pozwala na obranie ścieżki studiów ukierunkowaną na transport, spedycję i logistykę lub zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie.

 

Absolwent kierunku logistyka może podjąć pracę w:

 • działach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • przedsiębiorstwach z branży Transport, Spedycja, Logistyka,
 • firmach konsultingowych w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

 

Kierunek logistyka zaprojektowano w oparciu o współczesne trendy na rynku usług logistycznych. Wykorzystano światowe badania, w których poruszana jest problematyka globalnych łańcuchów dostaw, łańcuchów zwinnych, elastycznych, zielonych, odchudzonych, wrażliwych i sprężystych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Mikroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 A
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Egzamin 1 A
Wprowadzenie do filozofii z elementami etyki biznesu
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 A
Integracja europejska
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
3 Egzamin 1 A
Przywództwo i zachowania organizacyjne
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 A
Międzynarodowy rynek spotkań
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 A
Informatyka w zarządzaniu
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 A
Podstawy logistyki
Wykład: 9
Ćwiczenia: 12
3 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Makroekonomia
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 A
Finanse publiczne
Wykład: 18
4 Egzamin 1 A
Marketing
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 A
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Wykład: 9
2 Zaliczenie 1 A
Zarządzanie łańcuchami dostaw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Zaliczenie 1 B
Statystyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
5 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie w przemyśle 4.0
Wykład: 18
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
6 Egzamin 1 B
Innowacyjne systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
5 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
6 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie transportem
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
5 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Magazynowanie i obsługa zapasów
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
5 Egzamin 1 B
Elementy prawa i prawo transportowe
Wykład: 18
Ćwiczenia: 9
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
5 Zaliczenie 1 C
Rynek TSL i nieruchomości logistycznych
Wykład: 18
Ćwiczenia: 18
4 Zaliczenie 1 C
Klastry logistyczne
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
3 Zaliczenie 1 C
Logistyka miejska
Wykład: 18
3 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analityczne systemy informatyczne w logistyce i łańcuchach dostaw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
2 Zaliczenie 1 B
Finanse łańcucha dostaw
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 9
8 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie ryzykiem w logistyce
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru - Blok 2
Wykład: 54
9 0 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
4 0 D(C)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 18
7 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie przepływem materiałów
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
3 Zaliczenie 1 B
Ekologistyka
Wykład: 9
Ćwiczenia: 9
2 Zaliczenie 1 B
Mapowanie procesów logistycznych i analityka biznesowa
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
3 Egzamin 1 C
Logistyczna obsługa klienta w e-commerce
Wykład: 9
Ćwiczenia: 18
3 Egzamin 1 C
Wykład do wyboru - Blok 3
Wykład: 18
4 0 C
Wykład do wyboru - Blok 4
Wykład: 36
8 0 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru