A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne III stopień UEP

Szkoła Doktorska

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonometria stosowana
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 0
Historia i metodologia nauk ekonomicznych
Wykład: 30
2 Egzamin 1 0
Projektowanie badań naukowych 1
Ćwiczenia: 12
1 Zaliczenie 1 0
Seminarium doktorskie
Ćwiczenia: 5
1 Zaliczenie 1 0
Statystyka stosowana
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 0
Warsztaty publikacyjne 1
Ćwiczenia: 8
1 Zaliczenie 1 0
Wykłady i zajęcia wspólne
Wykład: 12
1 Zaliczenie 1 0
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Metody badań ilościowych i jakościowych
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 0
Projektowanie badań naukowych 2 + warsztaty doktorskie
Ćwiczenia: 16
2 Zaliczenie 1 0
Przedmioty specjalnościowe (wybór)
Wykład: 60
Ćwiczenia: 24
6 Zaliczenie 5 0
Seminarium doktorskie
Ćwiczenia: 10
1 Zaliczenie 1 0
Wykłady i zajęcia wspólne
Wykład: 8
1 Zaliczenie 1 0

Do wyboru oferta przygotowana w oparciu o tematykę rozpraw doktorskich, z zakresu (C 10/1 ECTS): ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, nauki o jakości.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Praktyka zawodowa
- Zaliczenie 0
Przedmioty specjalnościowe (wybór)
Ćwiczenia: 60
4 Zaliczenie 5 0
Seminarium doktorskie
Ćwiczenia: 10
1 Zaliczenie 1 0
Warsztaty publikacyjne 2
Ćwiczenia: 12
1 Zaliczenie 1 0
Wprowadzenie do dydaktyki akademickiej
Ćwiczenia: 12
1 Zaliczenie 1 0
Wykłady i zajęcia wspólne
Ćwiczenia: 10
1 Zaliczenie 1 0
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Konwersatorium specjalnościowe do wyboru 1
Ćwiczenia: 10
1 Zaliczenie 1 0
Konwersatorium specjalnościowe do wyboru 2
Ćwiczenia: 10
1 Zaliczenie 1 0
Praktyka zawodowa
- Zaliczenie 0
Seminarium doktorskie
Ćwiczenia: 10
1 Zaliczenie 1 0
Wykłady i zajęcia wspólne
Ćwiczenia: 16
1 Zaliczenie 1 0

Do wyboru oferta przygotowana w oparciu o tematykę rozpraw doktorskich, z zakresu (C 10/1 ECTS): ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, nauki o jakości.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Etyka w pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 12
1 Zaliczenie 1 0
Filozofia nauki
Wykład: 16
1 Zaliczenie 1 0
Praktyka zawodowa
- Zaliczenie 0
Seminarium doktorskie
Ćwiczenia: 10
1 Zaliczenie 1 0
Wykłady i zajęcia wspólne
Ćwiczenia: 8
1 Zaliczenie 1 0
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Konwersatorium specjalnościowe do wyboru
Ćwiczenia: 10
1 Zaliczenie 1 0
Praktyka zawodowa
- Zaliczenie 0
Seminarium doktorskie
Ćwiczenia: 10
1 Zaliczenie 1 0
Wykłady i zajęcia wspólne
Ćwiczenia: 8
1 Zaliczenie 1 0
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Praktyka zawodowa
- Zaliczenie 0
Seminarium doktorskie
Ćwiczenia: 10
1 Zaliczenie 1 0
Wykłady i zajęcia wspólne
Ćwiczenia: 8
1 Zaliczenie 1 0
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Praktyka zawodowa
- Zaliczenie 0
Seminarium doktorskie
Ćwiczenia: 10
1 Zaliczenie 1 0
Wykłady i zajęcia wspólne
Ćwiczenia: 8
1 Zaliczenie 1 0