A A A pl | en
UEP

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
 • nazwa kierunku: rachunkowość i finanse biznesu
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Kierunek rachunkowość i finanse biznesu na studiach drugiego stopnia umożliwia studentom nabycie poszerzonej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów w biznesie, w tym przede wszystkim z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, controllingu, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

 

Studenci nabywają umiejętności oceny konsekwencji finansowych zdarzeń gospodarczych, przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe, a także podejmowania decyzji finansowych.  

 

Studenci mają możliwość zapoznania się z finansami i rachunkowością w ujęciu międzynarodowym - studia na kierunku rachunkowość i finanse biznesu umożliwiają chętnym uzyskanie kompetencji uznawanych przez The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Na kierunku oferowane są trzy specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa, rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, takich jak np. biura rachunkowe, firmach doradczych, a także w instytucjach finansowych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Koncepcje zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Doktryny ekonomiczne i ich rozwój
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Podatki i strategie podatkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Ekonomia menedżerska
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Zarządzanie publiczne
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Pośrednictwo finansowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Prawo cywilne i handlowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Zaawansowane finanse przedsiębiorstwa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Fuzje i przejęcia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Ekonomiczna analiza decyzyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Polityka pieniężna
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Rachunkowość międzynarodowa
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
8 Zaliczenie 1 C
Controlling
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Auditing
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(B)
Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru