A A A pl | en
UEP

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: finansów i rynków finansowych
 • nazwa kierunku: finanse, audyt, inwestycje
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Finanse, audyt, inwestycje jest nowoczesnym i unikalnym kierunkiem studiów, przygotowanym dla studentów zainteresowanych specjalistyczną wiedzą oraz zgłębieniem tajników: analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów walutowych, ubezpieczeń, instytucji należących do sektora pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, rynków, inwestycji i instrumentów finansowych oraz planowaniem i zarządzaniem finansami osobistymi i finansami gospodarstwa domowego. Zagadnienia te rozpatrywane są zarówno od strony teoretycznej, uwzględniającej najnowsze prace i wyniki badań z zakresu ekonomii i finansów, jak i od strony praktycznej, zapewnianej przez specjalistów z instytucji finansowych oraz doświadczonych inwestorów.

 

Na kierunku oferowane są cztery specjalności: bankowość i ubezpieczenia; finanse, audyt, podatki; inwestycje finansowe; kontrola finansowa i rachunkowość.

 

Absolwenci kierunku to pracownicy instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeń funduszów inwestycyjnych i in.), aktywni uczestnicy rynków finansowych, maklerzy, biegli rewidenci, pracownicy działów finansowych spółek, doradcy podatkowi i finansowi czy analitycy rynków finansowych. Mogą oni także znaleźć zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz instytucjach systemowych sektora bankowego i  finansowego (KNF, KIR, BFG, NBP).

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Etyka gospodarcza
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Finanse publiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Makroekonomia II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Polityka pieniężna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Polityka społeczna
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Metody analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Prawo i regulacje bankowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Prawo ubezpieczeniowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Polityka gospodarcza
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 A
Finanse samorządu terytorialnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Portfel inwestycyjny
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Rachunek kosztów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Inwestycje finansowe
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 A
Matematyka finansowa
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Ordynacja podatkowa i prawo dewizowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Standardy sprawozdawczości finansowej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 0 A
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(C)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Inwestycje finansowe
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 0 A
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
6 Zaliczenie 1 C
Europejski system pieniężny
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Finanse banków
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Nadzór finansowy
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Rynek ubezpieczeń
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Specjalność: Bankowość i ubezpieczenia
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Inwestycje finansowe
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru