A A A pl | en
UEP

JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: nauk o jakości
 • nazwa kierunku: jakość i rozwój produktu
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Stacjonarne studia magisterskie (czterosemestralne) na kierunku jakość i rozwój produktu umożliwiają nabycie kompetencji z zakresu projektowania innowacyjnych produktów, kształtowania i oceny ich jakości oraz zarządzania nimi we wszystkich fazach cyklu życia.

 

W programie studiów znajdują się przedmioty, na których przekazywane są praktyczne treści dotyczące między innymi: projektowania i zarzadzania zrównoważonymi produktami (w tym innowacjami), instrumentalnych metod oceny produktów, zarządzania jakością w usługach, prowadzenia badań marketingowych, wykonywania analiz LCA, projektowania i realizacji działań związanych zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości produktów czy zarządzaniem przedsiębiorstwem. Ponadto studenci w toku studiów nabywają wiedzę na temat zachowań konsumentów, komunikacji w biznesie, kształtowania, doskonalenia i zarządzania procesami produkcyjnymi zgodnie z założeniami zrównoważonej produkcji. Studenci mają możliwość kształtowania swojej ścieżki programowej wybierając dostosowane do swoich preferencji i zainteresowań przedmioty z puli wykładów do wyboru.

 

W ramach programu studiów studenci mają do wyboru specjalność:  Design i komercjalizacja produktu oraz Menedżer produktów kosmetycznych. Ta druga skierowana jest przede wszystkim do osób chcących rozwinąć swoje kompetencje w zakresie projektowania produktów kosmetycznych i zarządzania nimi, jak i prowadzenia działalności gospodarczej na rynku kosmetycznym.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia menedżerska
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 A
Zarządzanie jakością
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Statystyczne sterowanie procesem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Ocena jakości produktów żywnościowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
5 Egzamin 1 A
Filozofia z elementami logiki
Wykład: 15
3 Zaliczenie 1 A
Badania marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Bezpieczeństwo i jakość produktów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ocena jakości produktów nieżywnościowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 45
5 Egzamin 1 A
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Instrumentalne metody oceny produktów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 B
Zachowania konsumentów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Zarządzanie produktem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Wykład do wyboru I
Wykład: 30
2 0 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Design i komercjalizacja produktu
Specjalność: Menedżer produktów kosmetycznych
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekologiczna ocena wyrobów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Komunikacja w biznesie
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 C
Konwersatorium w języku obcym
Wykład: 30
2 0 D(B)
Wykład do wyboru II
Wykład: 30
2 0 B
Wykład do wyboru III
Wykład: 30
3 0 B
Specjalność: Design i komercjalizacja produktu
Specjalność: Menedżer produktów kosmetycznych
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
22 Zaliczenie 1 C
Wykład z praktykiem
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Wykład do wyboru IV
Wykład: 30
2 0 B
Specjalność: Design i komercjalizacja produktu
Specjalność: Menedżer produktów kosmetycznych
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru