A A A pl | en
UEP

NADZÓR I KONTROLA

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: finansów i rynków finansowych
 • nazwa kierunku: nadzór i kontrola
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

 

Nadzór i kontrola to kierunek o profilu praktycznym, przygotowujący do pracy w audycie, controlingu finansowym i rachunkowości zarządczej. Studenci poznają zagadnienia z zakresu rachunkowości i audytu, szczególnie istotne z punktu widzenia problemów i trendów rysujących się we współczesnej gospodarce. Program studiów skonsultowano z praktykami biznesu, zatrudnionymi na funkcjach kierowniczych w firmie Ernst&Young, oraz praktykami pracującymi jako wykładowcy UEP. Przygotowując kierunek wykorzystano doświadczenia partnera – renomowanej międzynarodowej firmy audytorskiej, jak i doświadczenia zebrane ze współpracy i analizy akredytacji CFA Institute. Absolwent będzie posiadał wiedzę zawodową z dziedziny ekonomii i finansów oraz dobrze rozwinięte umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami nadzoru, kontroli i audytu.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Prawo gospodarcze
Wykład: 15
2 Egzamin 1 A
Etyka i odpowiedzialność w finansach i rachunkowości
Wykład: 30
5 Egzamin 1 A
Komunikacja werbalna
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Planowanie i budżetowanie procesów biznesowych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Podatki dochodowe i strategie podatkowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Projektowanie audytu wewnętrznego w jednostkach gospodarczych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Język angielski
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Praktyki
Ćwiczenia: 120
6 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język angielski
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Praktyki
Ćwiczenia: 120
6 Zaliczenie 1 C
Wycena instrumentów finansowych
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Badanie sprawozdań finansowych spółek kapitałowych i jednostek budżetowych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Finanse i rachunkowość banku
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Finanse i rachunkowość zakładów ubezpieczeń
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Podatki pośrednie w przedsiębiorstwie
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 30
4 0 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Badanie sprawozdań finansowych instytucji finansowych/banków i ubezpieczycieli
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Ceny transferowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Raportowanie niefinansowe
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 B
Audyt śledczy
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Zaawansowana rachunkowość finansowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
8 Zaliczenie 1 C
Praktyki
Ćwiczenia: 120
6 Zaliczenie 1 C
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 30
4 0 B
Przedmiot do wyboru III
Wykład: 30
4 0 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
8 Zaliczenie 1 C
Praktyki
Ćwiczenia: 120
6 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Wykład: 30
2 Egzamin 1 B
Strategiczna rachunkowość zarządcza
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Zarządzanie ryzykiem podatkowym
Wykład: 30
2 Egzamin 1 B
Personal PR
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 30
4 0 B
Przedmiot do wyboru III
Wykład: 30
4 0 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru