A A A pl | en
UEP

QUANTITATIVE FINANCE

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: informatyki i analiz ekonomicznych
 • nazwa kierunku: Quantitative Finance
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse
 • studia prowadzone w języku angielskim

 

Quantitative Finance (finanse ilościowe) to dziedzina nowoczesnych finansów zajmująca się zastosowaniem metod ilościowych do analiz związanych z inwestycjami finansowymi oraz prognozowaniem rynków finansowych. Program studiów obejmuje metody statystyczne i ilościowe używane w sektorze finansowym, które mogą być też  zastosowane w innych dziedzinach gospodarki.

 

Absolwenci programu mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze bankowym i finansowym. Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają im również znalezienie zatrudnienia w charakterze analityków w innych dziedzinach gospodarki. Cztery główne filary programu to: zarządzanie ryzykiem, finanse przedsiębiorstw, wycena instrumentów finansowych oraz metody statystyczne.

szkolenie BHP - sem. 1 on-line

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Calculus
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 A
Probability theory and stochastic processes
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Econometrics
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Financial reporting
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Portfolio theory
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Financial markets and instruments
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Advanced macroeconomics
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Financial risk management
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Financial econometrics
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Corporate taxation
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 C
Derivatives pricing
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Insurance market
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Ethics
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Elective I
Wykład: 30
4 0 C
Elective II
Ćwiczenia: 60
6 0 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
General equilibrium theory
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Corporate finance
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Advanced financial market modeling
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Asset and wealth management
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Financial analysis
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Elective III
Wykład: 30
3 0 C
Elective IV
Wykład: 30
3 0 C
Elective V
Wykład: 30
3 0 C
MSc Seminar
Ćwiczenia: 30
6 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Interest rates modelling
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Advanced derivatives pricing
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Actuarial methods
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Advanced corporate finance
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Quantitative finance - project
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 C
Elective VI
Wykład: 30
3 0 C
MSc Seminar
Ćwiczenia: 30
8 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru