A A A pl | en
UEP

KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: ekonomii
 • nazwa kierunku: kierunek prawno-ekonomiczny
 • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Studia na kierunku prawno-ekonomicznym są prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Innowacyjny program studiów nowatorsko łączy zagadnienia z obszaru prawa i ekonomii. Takie połączenie skutkuje wykształceniem specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych na rynku pracy.

 

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę teoretyczną o zasadach funkcjonowania rynku w układzie prawno-ekonomicznym i uzyskują kompetencje zawodowe do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich sektora publicznego i prywatnego w organizacjach i instytucjach krajowych i zagranicznych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Matematyka z elementami logiki formalnej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Podstawy ekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy prawa cywilnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy rachunkowości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 B
Podstawy prawoznawstwa i logiki prawniczej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Historia gospodarcza
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 C
Analiza ilościowa w ekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Prawo zobowiązań
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 A
Podstawy prawa konstytucyjnego
Wykład: 30
6 Egzamin 1 B
Informatyka ekonomiczna
Ćwiczenia: 15
1 Zaliczenie 1 B
Ubezpieczenia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Wykład: 30
4 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Socjologia
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Prawo podatkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy przedsiębiorczości
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Prawo karne gospodarcze
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 30
3 0 B
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 30
3 0 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 60
6 0 B
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 60
6 0 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Podstawy postępowania cywilnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Podstawy prawa administracyjnego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Podstawy postępowania administracyjnego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Podstawy finansów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Ekonomiczna i prawna teoria własności
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Prawo handlowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Ekonomiczna i prawna teoria kontraktów
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Regulacja prawna stosunku pracy
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Prawo ochrony środowiska
Wykład: 30
2 Zaliczenie 1 B
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 30
3 0 D(B)
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 30
3 0 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 0 A
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 60
6 0 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 0 A
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 60
6 0 D(B)
Publiczne prawo gospodarcze
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Rynki kapitałowe i finansowe
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Ekonomiczna i prawna teoria procesu sądowego
Wykład: 15
3 Egzamin 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru