A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Ekonomia

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: ekonomii
  • nazwa kierunku: ekonomia
  • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Studia na kierunku ekonomia gwarantują uzyskanie rzetelnej wiedzy, praktycznych umiejętności i szerokiego zakresu kompetencji społecznych.

Na kierunku oferowanych jest pięć specjalności: ekonomia globalna i menedżerska, strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji, Public Relations i strategie komunikowania, strategie HR i rynek pracy, zielona gospodarka i zrównoważona konsumpcja.

 

Wysokie kwalifikacje absolwentów ekonomii od wielu lat są doceniane przez pracodawców. Absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze prywatnym (przedsiębiorstwach) oraz organach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach UE. Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Absolwenci ekonomii są zatrudniani jako:

  • menedżerowie,
  • analitycy ekonomiczni,
  • doradcy ekonomiczni,
  • specjaliści w działach ekonomicznych,
  • specjaliści ds. obsługi środków z UE, analiz rynkowych, personalnych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Informatyka ekonomiczna
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 B
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy makroekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Prawo
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Psychologia ekonomiczna
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Public relations
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Nauka o przedsiębiorstwie
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy finansów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Podstawy makroekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Socjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Bankowość
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Gospodarka regionalna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Statystyka opisowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Ubezpieczenia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analiza ekonomiczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Ekonometria
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Język obcy I
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
2 Zaliczenie 5 D(B)
Polityka państwa na rynku pracy
Wykład: 30
3 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Public relations i strategie komunikowania
Specjalność: Strategie HR i rynek pracy
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zielona gospodarka i zrównoważona konsumpcja
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonomia międzynarodowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 A
Język obcy I
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 D(B)
Język obcy II
Lektorat: 30
3 Egzamin 5 D(B)
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
1 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(C)
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Public relations i strategie komunikowania
Specjalność: Strategie HR i rynek pracy
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zielona gospodarka i zrównoważona konsumpcja
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Przedmioty ogólne do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 C
Rynki finansowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
7 Zaliczenie 1 C
Zachowanie człowieka w organizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska
Specjalność: Public relations i strategie komunikowania
Specjalność: Strategie HR i rynek pracy
Specjalność: Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
Specjalność: Zielona gospodarka i zrównoważona konsumpcja