A A A pl | en
UEP

FINANSE, AUDYT, INWESTYCJE

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: finansów i rynków finansowych
 • nazwa kierunku: finanse, audyt, inwestycje
 • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Finanse, audyt, inwestycje to nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, przygotowany dla studentów zainteresowanych zagadnieniami analizy finansowej, bankowości komercyjnej i centralnej, systemów pieniężnych i kursowych, ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego, podatków i finansów publicznych, rachunkowości, audytu, kontroli finansowej, instrumentów, rynków i inwestycji finansowych, a także planowaniem i zarządzaniem finansami osobistymi. Zagadnienia te przedstawione są zarówno od strony teoretycznej, uwzględniającej badania z zakresu ekonomii i finansów, jak od strony praktycznej, zapewnianej przez pracowników instytucji finansowych oraz inwestorów.

 

Na kierunku oferowane są cztery specjalności: bankowość i pośrednictwo finansowe; finanse, audyt, podatki; kontrola finansowa i rachunkowość, ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem.

 

Absolwenci kierunku są pracownikami:

 • instytucji finansowych (banków, zakładów ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych i in.),
 • uczestnikami rynków finansowych, brokerami, audytorami, biegłymi rewidentami,
 • pracownikami działów finansowych przedsiębiorstw,
 • doradcami podatkowymi, finansowymi, analitykami rynku finansowego.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia gospodarcza
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia: 30
3 Zaliczenie 1 A
Prawo
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Socjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Zaliczenie 1 A
Podstawy finansów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 B
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 C
Informatyka ekonomiczna - E-commerce
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 C
Podstawy makroekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy mikroekonomii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
7 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy rachunkowości
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekonometria
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Bankowość
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Podstawy ubezpieczeń
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
6 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Analiza finansowa
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Podstawy polityki gospodarczej
Wykład: 15
1 Zaliczenie 1 B
Rynki finansowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Zarządzanie ryzykiem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Zaliczenie 1 B
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli ekonomicznej
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(C)
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
7 Zaliczenie 1 C
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 0 C
Zabezpieczenie społeczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Specjalność: Bankowość i pośrednictwo finansowe
Specjalność: Finanse, audyt i podatki
Specjalność: Kontrola finansowa i rachunkowość
Specjalność: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru