A A A
pl | en
2022/23 stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) UEP

Logistyka

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: gospodarki międzynarodowej
  • nazwa kierunku: logistyka
  • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Kierunek logistyka obejmuje zagadnienia związane z:

  • projektowaniem i zarządzaniem procesami logistycznymi,
  • zdobywaniem umiejętności  przeprowadzania analiz ekonomicznych,  
  • posługiwaniem się  systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne.

Kierunek logistyka oferuje zajęcia teoretyczno-praktyczne, a także terenowe. Studiowanie tego kierunku pozwoli na zdobycie umiejętności posługiwania się wiodącymi programami informatycznymi jak Goldrath czy Flexsim. Duży nacisk położono na zarządzanie logistyką produkcji i zaopatrzenia jako odpowiedzi na wciąż rozwijającą się koncepcję gospodarki 4.0. Kierunek oferuje również  szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru, co pozwala na obranie ścieżki studiów ukierunkowaną na transport, spedycję i logistykę lub zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie.

 

Absolwent logistyki może podjąć pracę w:

  • działach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
  • przedsiębiorstwach z branży Transport, Spedycja, Logistyka,
  • firmach konsultingowych w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

 

Kierunek logistyka zaprojektowano w oparciu o współczesne trendy na rynku usług logistycznych. Wykorzystano światowe badania, w których poruszana jest problematyka globalnych łańcuchów dostaw, łańcuchów zwinnych, elastycznych, zielonych, odchudzonych, wrażliwych i sprężystych.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Informatyka w zarządzaniu
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 A
Integracja europejska
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Międzynarodowy rynek spotkań
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy logistyki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 A
Przywództwo i zachowania organizacyjne
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Wprowadzenie do filozofii z elementami etyki biznesu
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 B
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse publiczne
Wykład: 30
4 Egzamin 1 A
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Wykład: 15
2 Zaliczenie 1 A
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 D(B)
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Marketing
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 A
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
5 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 B
Zarządzanie łańcuchami dostaw
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie w przemyśle 4.0
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Innowacyjne systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Zaliczenie 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 D(B)
Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Zaliczenie 1 C
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie transportem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Elementy prawa i prawo transportowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 D(B)
Klastry logistyczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 C
Logistyka miejska
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 C
Magazynowanie i obsługa zapasów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Rynek TSL i nieruchomości logistycznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Analityczne systemy informatyczne w logistyce i łańcuchach dostaw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
2 Zaliczenie 1 B
Finanse łańcucha dostaw
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 D(B)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
5 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru - Blok 2
Wykład: 90
9 Zaliczenie 0 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
4 Zaliczenie 0 D(C)
Zarządzanie ryzykiem w logistyce
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Ekologistyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Zaliczenie 1 B
Logistyczna obsługa klienta w e-commerce
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
3 Egzamin 1 C
Mapowanie procesów logistycznych i analityka biznesowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
6 Zaliczenie 1 C
Wykład do wyboru - Blok 3
Wykład: 30
3 Zaliczenie 0 C
Wykład do wyboru - Blok 4
Wykład: 60
6 Zaliczenie 0 C
Zarządzanie przepływem materiałów
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Zaliczenie 1 B