A A A pl | en
UEP

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: gospodarki międzynarodowej
 • nazwa kierunku: gospodarka turystyczna
 • studia: stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

 

Na kierunku gospodarka turystyczna dominuje przedsiębiorcze podejście do turystyki. Kompetencje biznesowe, orientacja innowacyjna oraz perspektywa międzynarodowa są kluczowymi czynnikami kształcenia na kierunku.

Program studiów uwzględnia zmiany zachodzące w światowej turystyce na skutek rozwoju nowych technologii i form komunikacji, gospodarki współdzielenia i ekosystemów start-upowych oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

 

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej firmy turystycznej, a także pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich średniego szczebla w przedsiębiorstwach turystycznych.

W szczególności są to studia dla przyszłych pracowników i menedżerów niezależnych i sieciowych obiektów noclegowych, pracowników międzynarodowych i krajowych firm touroperatorskich, agencji turystycznych i internetowych biur podroży, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, organizatorów spotkań i wydarzeń biznesowych, zarządzających obiektami turystycznymi, rozrywkowymi, rekreacyjnymi i gastronomicznymi.

 

Wyróżniki kierunku:

 • przedsiębiorcze ukierunkowanie przedmiotów odpowiadające potrzebom nowoczesnego biznesu turystycznego,
 • ukierunkowanie na nowoczesne formy działalności turystycznej,
 • podkreślenie roli rozwoju zrównoważonego w turystyce.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 A
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 A
Podstawy prawa
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Podstawy turystyki
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Socjologia
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 B
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Wychowanie fizyczne
Ćwiczenia: 30
- Zaliczenie 1 B
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Statystyka opisowa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Podstawy marketingu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 B
Ekonomika turystyki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie turystyką w regionie
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Rachunkowość finansowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 B
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Marketing przedsiębiorstwa turystycznego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 C
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
2 1 D(B)
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Finanse publiczne
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Badania międzynarodowego rynku turystycznego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Ekonomika sektora czasu wolnego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 C
Marketing destynacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 C
Zarządzanie doświadczeniami w turystyce
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
4 Egzamin 1 C
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 B
Turystyka biznesowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
5 Egzamin 1 C
Wykłady specjalnościowe do wyboru (3 przedmioty)
Wykład: 90
9 0 C
Wykład do wyboru w języku obcym
Wykład: 30
3 0 D(B)
Język obcy I
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Język obcy II
Ćwiczenia: 30
3 1 D(B)
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 15
2 Zaliczenie 1 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia: 30
9 Zaliczenie 1 C
E-biznes w turystyce
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
6 Egzamin 1 C
Logistyka w turystyce
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 C
Wykład ogólny do wyboru
Wykład: 30
3 0 B
Wykłady specjalnościowe do wyboru (3 przedmioty)
Wykład: 90
9 0 C
 • 0 - Do wyboru
 • 1 - Obowiązkowy
 • 2 - Techniczny do wyboru
 • 3 - Kierunkowy do wyboru
 • 4 - Humanistyczny do wyboru